Astrologie

Astrologie – tisíce let tradice

Astrologie, někdy též česky nazývané hvězdopravectví, je vědou, která se zabývá analýzou souvislostí mezi děním na obloze (tedy zejména různé pohyby planet vůči sobě, Slunci či Měsíci, ale i další prvky) a jeho vlivem na dění na Zemi. Předpokládá se, že různé postavení planet má na dění na Zemi velký vliv. Ještě větší vliv pak má na jednotlivé lidi, narozené v různých obdobích roku a různých hodinách dne. Každý změny v postavení planet snáší jinak, a astrologie se snaží co nejpřesněji určit, jak. Zkoumá, jaký vliv mají změny ve vesmíru na jednotlivce.

Astrologie dle původu

Jak se vyvíjely jednotlivé civilizace v různých koutech světa, s nimi se vyvíjela i astrologie. Téměř každá země k astrologii přistupovala lehce odlišně, a proto v současnosti můžeme najít několik astrologických odvětví, které jsou více či méně známá.

Západní astrologie

Západní astrologie má své kořeny v Evropě a v pozdější době i Spojených státech. Její tradice je rozvíjena tisíce let, a to až do dnešních dob, kdy je stále velmi oblíbené. Většina horoskopů, které si necháte vytvořit u nás, se řídí právě zásadami západní astrologie.

Čínská astrologie

Čínská astrologie používá svůj vlastní zvěrokruh. Oproti nejznámější, tedy západní astrologii se liší nejen znameními zvěrokruhu, ale také klíčem k jejich určování.

Znamení jsou totiž určena jednotlivými lety narození. Rok každého znamení, například rok Vepře se tak opakuje vždy jednou za dvanáct let. Čínská astrologie má bohatou historii a po staletí ovlivňovala životy a rozhodnutí čínských císařů. Ti v astrology měli obrovskou důvěru a hvězdám právem přisuzovali velkou moc.

Keltská astrologie

O původu keltské astrologie, stejně jako o mnoha dalších věcech okolo Keltů, neexistuje moc dochovaných informací. Je však jisté, že Keltové se zaujetím pozorovali oblohu, a přikládali jí velkou moc. Keltští druidové s její pomocí dokázali předpovědět, jaké bude v dalších letech úroda, zda se vyplatí to či ono tažení, ale i další události.

Keltové byli vždy silně orientovaní na přírodu, a to se odráží i v jejich pojetí astrologie. Místo zvířecích znamení obvyklých v jiných druzích astrologie, Keltové mají znamení rozdělena dle stromů.

Tomuto dělení se říká stromová abeceda. Určitý strom vždy symbolizuje charakterové rysy a vlastnosti jednotlivých lidí. Keltská astrologie patří k nejméně známým formám astrologie, ale díky jejímu kouzlu se přesto najdou odborníci, kteří se jí věnují.

věštkyně

Cena hovoru je 70 Kč/min.