Minulý život a karma

Minulý život a karma

Snad každý slyšel o tom, že život nekončí smrtí. Existují domněnky, že se lidská duše dostane na onen svět, kde spokojeně žije dále nebo že se duše takzvaně inkarnuje a vrátí se zpět na tento svět v těle někoho jiného. Co člověk to názor, věří jedné z těchto verzí, jiní nevěří ani jedné. Zejména skeptičtí bývají lidé, kteří dosud nemají žádnou zkušenost s věštěním a věcmi okolo něj, a jen na něj plivou. Každopádně, pojďme si nyní říci něco o karmické verzi, tedy verzi znovuzrození.

Minulý život? A posmrtný život?

Minulý životDuše každého z nás sídlila v minulosti v těle někoho jiného. Mohl to být významný umělec, obchodník, básník, nebo kdokoli jiný. Stejně, jako se po smrti vaše duše převtělí do někoho jiného a bude žít nový život, tak tomu bylo i předtím. Právě to může být důvodem, proč když přijedete do „neznámého“ města, poznáváte jeho zákoutí, které jste osobně nikdy neviděli, dokážete odhadnout, co se skrývá za dalším rohem, víte, co se stane v následující chvíli. Může to být tím, že jste tu kdysi žili. Ne přímo vy osobně, ale vaše minulá karma.

Minulé životy a věštění budoucnosti

Poznatky za vašeho minulého života se dají skvěle využít pro věštění budoucnosti a zodpovídání mnohých zdánlivě nezodpověditelných otázek. Váš minulý život může mít obrovský vliv na vaše současné konání, na současné partnerské vztahy, ale i další náležitosti. Proto se vyplácí oslovit věštce, který nejenže zjistí, kde a v jaké schránce jste žil svůj minulý život či životy, ale především díky nim dokáže vysvětlit vaše současné i budoucí potíže a pomoci s jejich řešením.

Některé špatné věci se dějí jen a jen proto, aby člověk pochopil svou karmu, a poučil se ze svých chyb. Karma by se dala vnímat jako určitý kruh. Pouze když pochopíte, že jste součástí kruhu, můžete z něj vystoupit. Dokud si toto neuvědomíte, budete se v něm stále potácet.

věštkyně

Cena hovoru je 70 Kč/min.