Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Spolu s GDPR nabyde účinnosti i zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité. Proto klademe důraz na jejich ochranu. V souladu s GDPR bychom vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, které v souvislosti s jejich zpracováním máte.

V následujících bodech Vám poskytneme informace o zpracování vašich osobních údajů:

Kdo údaje sbírá

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost ATLANET media s.r.o., IČ 28602242. Při návštěvě našich stránek, které provozujeme a mezi nimi je i www.mojevestirna.cz, používáním našich služeb v souvislosti s těmito stránkami, nebo příjmem informačních e-mailů nám dáváte k dispozici své osobní údaje. Jelikož s nimi dále pracujeme a používáme je, tak zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Vaše osobní údaje zpracováváme jako provozovatel, to znamená, že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a případně vybíráme dalších zprostředkovatelů nebo příjemců, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se vás to týká a budete se chtít s námi kontaktovat v průběhu zpracovávání, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@atlanet.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

E-mail – na e-mail zasíláme obchodní sdělení o tom, co se u nás děje a o službách, o které jste projevili zájem. Děláme tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že vás tyto věci zajímají, a to po dobu 5 let od posledního použití služby. Pokud jste se přihlásili k odběru novinek prostřednictvím e-mailu, posíláme vám je pouze na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili a to po dobu 5 let od udělení.

Znamení podle zvěrokruhu – bude se zobrazovat pouze vám a slouží k tomu, abychom vám přednostně zobrazovaly a nabízeli obsah, který je pro vás zajímavý.

Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoliv e-mailu.

Cookies

Při procházení našich webových stránek používáme cookies a zaznamenáváme vaši IP adresu. Cookies používáme pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek např. k zapamatování stavu vyplněného formuláře (abyste nemuseli při špatném zadání neustále vypisovat totéž), po přihlášení, aby vám byly zobrazovány relevantní informace a podobně. Vnímáme to jako oprávněný zájem provozovatele, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Pokud bychom nepoužívali cookies, nevěděli bychom, co se vám líbí a v době internetu bychom nevěděli flexibilně vyhovět vašim požadavkům.

Naše webové stránky je možné prohlížet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Neposkytujeme vaše údaje třetím stranám
S vašimi osobními údaji neobchodujeme, neprodáváme je a ani je žádným jiným způsobem neprodáváme jen tak třetím stranám. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci (externí firmy), kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Zprostředkovatelé a příjemci
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů a příjemců, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Topic Press s.r.o. – poskytování audiotexových a Premium SMS služeb
Google – Google Analytics a Google AdWords
Mailchimp – zasílání e-mailů
ACTIVE 24, s.r.o. – hosting

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikaci či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněné již touto informační stránkou o zásadách zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo najdete své osobní údaje zastaralé či neúplné, máte právo na doplnění nebo změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že děláme zpracování nezákonně, nebo pokud jste vyslovili námitky proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů, nebo účelů zpracování (např. Odhlášením z e-mailových novinek omezuje účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení, ale vaše osobní údaje stále zůstávají u nás).

Vašim dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@atlanet.cz

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, nebo na vaši žádost nebudeme reagovat do 30 dnů od jejího doručení, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR dle ust. § 100 zákona č. 18/2018 Sb. v platném a účinném znění. Budeme velmi rádi, pokud nejdříve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případně pochybení napravit.