Znamení Rak

Základní údaje:

Vládnoucí planeta: Měsíc.
Znamení: ženské.
Element: voda.
Povaha: melancholická.
Typ: dobrácký, humorista, snílek a romantik, milovník přírody, turista, sentimentální člověk, bezdomovec, tuctový typ.
Vlastnosti: moudrost, obětavost, přizpůsobivost, představivost, něha, houževnatost, péče, opatrnost, silný ale bohužel často nenaplněný smysl pro rodinu.
Obvyklé nedostatky: povýšenost, nespokojenost, sklon k nervozitě, chamtivost, sobectví, podrážděnost, náladovost, přecitlivělost, sklíčenost.
Postava: tlustá, středně velká, těžkopádná, s málo výraznými svaly a slabými klouby.
Tvář: kulatá, jemné rysy, bledá barva pleti, oduševnělý, rojčivý, ale většinou nejistý, melancholický pohled; šedé často zelené oči, široký nos, kulatá brada.
Části těla, které ovládá: žaludek a zažívací trakt, pobřišnice, hrudník, prsa, játra, slezina, jícen, mléčné a slzné žlázy, lymfatické uzliny, mozková hmota.
Šťastný den: pondělí.
Nepříznivý den: sobota.
Čísla: 5, 12, 31, 42.

Práce:

Jak pracují: často mění zaměstnání. Neradi pracují pod dohledem. Potřebují pochvalu, povzbuzení. Při nedostatečném uznání nebo ve špatné pracovní atmosféře duševně chátrají. Přednost dávají svobodným povoláním. Mnoha Rakov najdeme v uměleckých profesích. Mají na to potřebnou fantazii, cit a smysl pro tvary. K technice neinklinují. Jejich hovorový projev je přesvědčivý, vědí strhnout lidi silou svého slova. Mají obdivuhodnou paměť, která jim pomáhá v diskusích. Tyto vlastnosti je předurčují na politickou dráhu.
Povolání: mají rozmanité sklony: dávají přednost práci v hotelu, restauraci, v pivovaru, v sociálních zařízeních či ve službách. Jsou dobrými pracovníky v psychologických poradnách, ošetřovateli, lidovými léčiteli, lékaři, zejména gynekology. Mezi muži jsou mnozí vynikající právníci, advokáti, prokurátoři. U žen jsou to povolání porodní asistentky, guvernantiek, učitelek, pomocnic v domácnosti, ošetřovatelek.
Peníze: svým bystrým analytickým rozumem rozuzlit i ty nejzapeklitější problémy a to jim dává předpoklady pro úspěšné řešení finančních záležitostí. Mrknutím oka dokáží analyzovat možnosti finančních transakcí. Nemají však rádi riziko. Peníze nejraději vydělávají tradičním, bezpečným způsobem. Žena Rak umí dobře počítat, šetřit a rozmnožovat majetek.
Zájmy: touží bloudit světem, střídají činnosti.


Zdraví:

Nemoci: neurotické onemocnění žaludku, rakovina plic, zažívací poruchy, menstruační poruchy, chronická onemocnění, anémie.
Prevence: vyhýbat se rozčilení. Čím vedou harmoničtější a vyrovnanější život, tím je lepší jejich zdravotní stav. Alkohol je pro ně jedem číslo jedna.

Zajímavosti:

Rostliny: brambora, fazole, okurka, dýně, meloun, vodní rostliny, sedmikráska.
Živočichové: koza, kráva, svině, husa, kachna, králík, zajíc, kočka, rak, labuť, žába, lastura, ryba, všechny vodní ptáci, brouci, pavouci, včely, komáry.
Kameny: smaragd, krystal a perly mají přinášet štěstí. Nejdůležitější by však měl být smaragd. Je ovládán Lunou a měl by působit na usnadnění mateřství a chránit zrak před přetížením. Jiné kameny: křišťál, měsíční kámen, perly; všechny bílé, mléčné a zelené kameny.
Kovy: stříbro.
Barva: bílá je Rakem sympatická. Je to základ všech barev a znak, který odmítá akýkoľvewk spor či rozpor v domácnosti. Z barev však může používat i všechny odstíny zelené a modré, na zvýšení či vyvolání energie je vhodné tyto barvy kombinovat s teplou červenou a měděnou. Další barvy: bledé barvy, stříbrná, stříbrošedá, modrozelená.
Země: Severní a západní Afrika, Skotsko, Nizozemsko, Nový Zéland, Paraguay, Mauritius.

Láska:

Dokáží flirtovat, a přitom být věrní. Jsou závislí od druhých. Pokud někomu věnuje svou lásku, chce aby byla opětována. Svých milých nikdy nenechají ve štychu. Potřebují mít vždy pocit jistoty a náklonnosti; nejsou rádi sami. Potřebují hodně lásky a srdečnosti.
Vhodní partneři: Štír, Ryby; Panna, Býk.
Nevhodní partneři: Kozoroh, Váhy, Beran.

Významné osobnosti narozené ve znamení Raka:

Július Cézar, Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque, Harrison Ford, Meryl Streep, Louis Armstrong, Gina Lollobrigida, Natalia Wood, Franz Kafka, Rembrandt, Rubens, Ringo Starr, Francesco Petrarca, Karel Gott, Jan Neruda, Olga Havlová.

Charakteristika Raka:
Lidé narození ve znamení Raka jsou velmi citliví, často mění své názory. Protože jsou dost nesamostatní, pociťují potřebu o někoho se opřít v dobrém i zlém. Jsou tvrdohlaví a neradi se podřizují. Jejich touha po znalostech je cílena spíše do minulosti, na druhé straně však mají sklon předvídat věci a události, což vyplývá z jejich senzitivních a mediálních schopností. Nelze se divit, že jde o oné citlivé lidi, ani tomu, že podněty na jejich chování vycházejí z tajuplných pochodů v jejich podvědomí, Časté změny jejich nálady, umocňovány neustále měnícími se životními podmínkami, jejich unášejí v plynutí času. Rádi se vracejí v duchu do minulosti, aby z ní čerpali impulsy pro život v současnosti. Mají rádi luxus a přepych a i lidi ve svém okolí posuzují především podle zevnějšku. Díky dostatku fantazie a představivosti se umí těšit z opravdového dobrodružství.

Podléhají svým nestálým náladám a tím zabraňují jiným, aby si o nich utvořily správný úsudek. Oni sami se však umí přizpůsobit a pochopit myšlenky jiných lidí.

Jsou ochotni podlehnout svodům každého druhu, od nejnižších až po ty nejvyšší. Nestálost jim komplikuje život, protože musí ustavičně počítat se vzestupem a pády. Vytrvalí umí být vlastně tam, kde to odpovídá jejich ideálem. Tehdy si to, co dosáhli, vědí udržet.

Čas od času bývají nedůvěřiví a opatrní, pak zase bezstarostně veselí. Velmi rychle v nich vzplane vztek, ale zase rychle opadne. Jsou smírně, přitom však diplomatičtí a mazaní. Někdy si utvoří názor ukvapeně, bez dostatečné úvahy a ověření. Na jedné straně inklinují k potulných způsobu života, na druhé straně lpí na svém domově a rodině. Potřebují domů a pociťují potřebu starat se o někoho, pomáhat mu.

Jsou tolerantní a dobrosrdeční. Vyznačují se mnohostranným nadáním a schopnostmi, rychle chápou, jsou filozoficky založení, citliví na různé osobní dojmy. Jsou vysloveně společenští a velmi vnímaví. Vědí zajímavě mluvit, ale i pozorně naslouchat. Své uzavřenosti se však nevzdají hned při prvním setkání; trvá dost dlouho, dokud dovolí druhému člověku nahlédnout do svého nitra.

Často mění přátel, protože jim těžko padne věnovat své sympatie na delší dobu jedné osobě. Tak dochází nejednou k velmi napjatým nepřátelským vztahem. Slovem: Lidé – Raci mají mnoho přátel i nepřátel, kteří jim ztěžují život.