Numerologie

Numerologia

Numerologie je prastarou naukou zabývající se významem čísel.

Každé číslo vibruje v nějaké specifické dimenzi. Numerologie pomáhá tyto vibrace odhalit. Pojí se však nejenom s čísly, ale také s konkrétními termíny a daty, událostmi, místy nebo lidmi. Jakékoliv slovo či název se totiž dá transformovat do číselné podoby a interpretovat tak v číselné symbolice.

Energie čísel

Čísla jsou z hlediska numerologie živými organismy s vlastní energií a vibracemi. Energie čísel se navíc neustále vyvíjí dle okolního světa, ve své podstatě však přitom zůstává stejná. Jemná energie čísel by se dala přirovnat k hudební stupnici a různým tónům. Ty znějí různě v různém prostředí, přestože jde pořád o stejné tóny.

Jak znějí čísla vašeho života?
Zeptejte se některého z našich odborníků! Numerologie dokáže rozluštit mnohé z vašeho života, odpoví na vaše otázky, ale předloží i otázky, na které by vás nenapadlo se zeptat. Numerologie poodhalí možnou budoucnost. Nahlédněte s našimi numerology do světa čísel! Nepotřebujete víc než telefon a touhu po poznání.

Celý svět v číslech

Numerologie je zobrazením světa v číslech. Řadí se přitom k těm nejstarším okultním vědám. Její základy byly položeny údajně již před pěti tisíci lety.
Skrytý význam čísel dokázali odhalit již staří Babylóňané, také Féničané nebo Egypťané. Vlastní systém numerologie měli údajně také Maiové, Keltové nebo Tibeťané. Čísla se pojí s hebrejskou tradicí, stejně jako čínskou filosofií a legendární knihou I-ťing.
Určitá čísla vyzdvihuje snad každá tradice. Význam některých důležitých čísel najdete v našich článcích.

Čísla jako podstata vesmíru

Mystický význam a božský charakter dávali jednotlivým číslům i starověcí matematikové. Zdaleka je nevyužívali pouze k čistě matematickým výpočtům a praktickému měření či vážení.

Také proslulý matematik Pythagoras, nazývaný otec čísel, již v 6. stol. před n. l. hlásal, že čísla jsou podstatou celého vesmíru. Umožňují totiž uchopit jakýkoliv předmět. Dokážou definovat celý svět nebo popsat strukturu vesmíru. Čísla jsou dle názoru Pythagora také symbolem hodnot a vztahů.

Osobní číslo má každý člověk. A nejenom to.

Pythagoras se nesmazatelně zapsal do matematiky, opěvován je však i v numerologii. Až dodnes se v numerologii využívá jeho vzorec pro výpočet osobního životního čísla ze jména.

Vše co nese nějaké jméno nebo název se interpretovat prostřednictvím čísel a numerologie. Vedle jména a příjmení může jít třeba i o jméno města, ulice nebo firmy.

Jaké je to vaše osobní číslo?

Osobní osudové číslo si můžete jednoduše vypočítat sami i na našich stránkách. Stačí jen zadat číslo narození.

Pokud máte zájem o detailnější numerologický rozbor, obraťte se na naše odborníky! Rádi vám s čísly pomohou.
Další články: