Tarot, tarotové karty

Tarotové karty jsou jednoznačně nejvyužívanějším typem výkladových karet. A to i přesto, že jejich výklad vyžaduje hluboké znalosti a dlouhodobé studium. Tarot je komplexním systémem, který v sobě ukrývá velikou moudrost, ale nese i mnohá tajemství.

Tarot

Tajemstvím je zahalený samotný původ tarotových karet. Jisté je, že jejich kořeny sahají až do hluboké minulosti starověku. Jsou spojovány s egyptskou knihou mysticismu zasvěcenou bohu moudrosti a poznání. Existuje také propojení tarotu a hebrejské kabaly. Karty si oblíbili středověcí šlechtici, stejně jako rosikruciáni nebo tajný Řád zlatého úsvitu. (Více o Původu tarotu.)

Dodnes budí magické tarotové karty mnoho pozornosti a zájmu. Řada mystiků a věštců nedá na tyto karty pro jejich komplexnost dopustit.

Hledáte odpověd?

 • Tarotové karty usnadní rozhodování o těch důležitých i méně důležitých otázkách života.
 • Umožňují pohlédnout kamkoli, do jakékoli osobní sféry.
 • Mohou pomoci s řešením konkrétního problému v oblasti osobní, vztahové, rodinné, profesní, finanční či zdravotní.
 • Poodhalují budoucí události, dávají možnosti k volbě budoucí cesty.
 • Umožňuje zmírnit negativní vývoj událostí a podpořit ten pozitivní.
Chcete vyložit tarotové karty?
Tarotové karty představují ucelený systém zahrnující všechny otázky života. Pokud chcete prostřednictvím karet nahlédnout na ten svůj život, není nic jednoduššího než kontaktovat některého z našich věštců. Tarot je studnicí životní moudrosti a zkušení kartáři vám rádi kousek této moudrosti zprostředkují.
Zavolejte do naší online věštírny na telefon 906 90 01 02 a zadejte kód 55. Případně můžete poslat SMS.

Mapa života

Tarotové karty sestávají z celkem 78 listů. Jde o 56 listů Malé arkány a 22 listů Velké arkány. Každý karta nese také energii svých symbolů.

Velká arkána je údajně starší, zobrazuje symbolickou mapu celého světa, bývá spojována se Stromem života. Zobrazení karet je však zahaleno rouškou tajemství, ostatně již název arkána pochází z latinského „arcanum“ s významem „tajemství“.

Malá arkána karty Velké arkány doplňuje, výklad rozšiřuje o konkrétní detaily. Více o malé arkáně.

Nejznámější tarotové karty

 • Crowley (Thoth) Tarot – karty s hlubokým symbolickým významem, které mj. vyžadují znalosti z astrologie a kabaly
 • Rider-Waite Tarot – jednodušší a přehlednější karty, vhodné pro začátečníky
 • Zlatý Tarot – bohatší a barevnější symbolika karet je vhodná i pro začátečníky
 • Osho Zen Tarot – tarot zaměřený na poznání sebe sama a meditaci

Výklad tarotu

Existuje řada způsobů výkladů tarotových karet, od těch jednodušších až po velmi složité. Vždy se zvažují jednotlivé pozice karet Velké a Malé arkány. Poté se kartář zaměřuje na vztahy karet mezi sebou. Tak se lze dobrat až ke konkrétní a úplné odpovědi.

Tarotové karty vždy odpovídají symbolicky. Nedávají konkrétní popis, nesdělí žádná jména, adresy ani jiná data. Také nemohou dát konkrétní lékařskou diagnózu. Zpravidla neříkají výslovně ano či ne. Naznačují možnosti, řešení, cesty a způsoby. Rozhodnutí o vlastním životě je však na každém.

Důležitá je otázka, na kterou se karet ptáme. Na výkladu karet bývá definování otázky právě to nejtěžší. Měla by být konkrétní a neměla by vyžadovat pouze odpověď ano či ne.

Nejčastější otázky, které karty mohou zodpovědět:

 • Jak vyřešit nějaký konkrétní problém?
 • Jak se bude vyvíjet daná situace?
 • Jaké jsou okolnosti určité situace?
 • Jaké jsou příčiny určité události?
 • Jaké jsou detaily a pozadí určitého vztahu?
 • Jak dosáhnout vytyčeného cíle?
 • Jak se rozhodnout v konkrétní situaci?
Výklad tarotových karet online
Potřebujete zodpovědět některou z výše uvedených otázek? Musíte se rozhodnout, jak vyřešit nějakou konkrétní situaci? Potřebujete poradit?

Obraťte se na naše věštce, kteří pracují s tarotovými kartami. Prostřednictvím karet vám mohou pomoci při řešení mnoha rozličných problémů.

Další články: