Čísla v numerologii

Numerologie, pradávna nauka se zaměřuje na čísla, snaží se uchopit jejich význam. Zabývá se energií čísel a jemnými vibracemi, které v sobě nesou. V číslech lze pojmout celý svět i jednotlivé bytosti.

Z hlediska člověka jsou nejvýznamnějšími čísly ty, které značí datum narození. Do čísel se dá provést i jméno. Datum narození a jméno jsou tím, co nám vtkali do života rodiče. Více či méně tak určují životní milníky a vývoj života, dávají předem obraz naší osobnosti.

Osudové (životní) čísla

Jednotlivé písmena jména se dají převést na čísla a z nich pak vypočítat životní číslo, zásadní číslo každé lidské bytosti. Jako aktivní číslo se označuje číslo pocházející z křestního jména, číslo rodného příjmení je pak číslo dědičné. Tabulka převodu písmen na jména, kterou numerologie používá, přitom pochází už z dob Pythagora, slavného starořeckého matematika, právem označovaného za otce čísel.

Osudové (životní) číslo se však dá určit také z data narození. Vypočítá se součtem jednotlivých číslic data narození. Součet se opakuje, dokud nedostaneme jednociferné číslo. Pro výpočet můžete využít i naši kalkulačku. Svou roli přitom hrají i jednotlivé mezisoučty.

V některých numerologických rozborech se dále nesčítají číslice tzv. Mistrovských čísel.
Mistrovské čísla mají zvláštní význam. Jde o dvojmístná čísla se stejnými číslicemi (11, 22, 33, …), zdvojené jsou i vibrace mistrovských čísel.

Z data narození se v numerologii samostatně uplatňuje také:

  • číslo dne narození , které zrcadlí charakter člověka, jeho osobnost, vzorce chování, také zdraví, mezilidské vztahy nebo kariéru,
  • číslo roku narození , které je odrazem celé rodiny a minulých generací,
  • číslo měsíce narození , které ostatní čísla doplňuje.

Kolektivní čísla

Lidský život se podle numerologie odvíjí v devítiletých cyklech. Každý rok přitom charakterizuje určité číslo, a s ním i energie a vibrace. Číslo roku předurčuje události a dění v tomto roce.

Svou energii do každodenních událostí však vznášejí i čísla měsíce či dne. A to stále ještě není všechno.

30. dubna nebude mít vliv pouze 30 či 4 (duben), ale i 29 a 1 (čísla předchozího a následujícího dne) nebo 5 (číslo měsíce květen). Jde o tzv. Kolektivní čísla, která mají celkový vliv, působí na společnost kolektivně. Obdobně je to s čísly, které získáme například z názvu země nebo města (využijeme Pythagorovu převodní tabulku). I na konkrétní zemi či město bude působit některé kolektivní číslo.

Karmická čísla

Ke karmickým číslům řadíme například 4, 7, 8, 11, 22, 29 nebo jejich součty.

Jde o čísla se silnými vibracemi, které přinášejí změny a zásadní zvraty v životě, vztazích, zdraví, zaměstnání a pod. Jsou příležitostí k pochopení, ke změně. Přinášejí zkoušky, které je potřebné k překonání nejdříve pochopit. Pak mohou být tato čísla i velmi prospěšné.

Jaké jsou ty vaše čísla a jakou nesou energii?
Zavolejte do naší online věštírny na telefon 906 90 01 02 a zadejte kód 55, případně můžete poslat SMS.

O zbytek se postarají naši odborníci . Přes telefon vám zprostředkují odborný numerologický rozbor, definují čísla vašeho života a odkryjí, jaké poselství v sobě nesou.

Další články: