Znamení Beran

Základní údaje:

Vládnoucí planeta: Mars.
Znamení: mužské.
Element: oheň.
Povaha: cholerická.
Typ: rozhodný, bojovný, typ vůdce, idealista, politik.
Vlastnosti: vitalita, dynamika, pracovitost, ctižádost, aktivita, podnikavost, impulzivnost, odvaha, rozhodnost, náruživost, srdečnost, vlídnost, talentovanosť, optimismus, vůdčí schopnosti.
Obvyklé nedostatky: naivita, okázalost, tvrdohlavost, nestřídmost, pokrytectví, panovačnost, náladovost.
Postava: svalnatá, silná stavba kostí, vzpřímené držení těla, chůze vojenská, rychlá, spěšná; tvář oválná, svěží, narůžovělá, oblé čelo.
Části těla, které ovládá: hlava (zejména jazyk), svaly, šlachy, chrupavky, zuby, červené krvinky, uši.
Šťastný den: úterý.
Nepříznivý den: pondělí.
Čísla: 7, 16, 25, 47.


Práce:

Jak pracují: raději pracují sami než v kolektivu, rychlé chápou, vyznají se ve všech možných profesích, prvořadá je idea, neztrácejí čas zbytečnými úvahami, zastávají řídící posty, nejsou dobrými podřízenými. Pokud nenajdou správně pole působnosti, rychle se poohlédnout po jiném. Vyvíjejí mnoho úsilí, aby se dopracovali vedoucího postavení. Za dobré skutky nejednou sklidí nevděk.
Povolání: samostatný podnikatel, inženýr; řemeslník podnikající na vlastní pěst; vědec, fyzik, lékař, sportovec (boxer, fotbalista, artista), voják, politik, advokát, řídící pracovník v ekonom. oblasti. Mají řečnické nadání a vlohy pro povolání, při kterých se vyžaduje síla sugesce a pevná vůle.
Peníze: většinou dobře vydělávají, ale peníze jim protečou mezi prsty: jejich přesvědčením je, že utrácení peněz je jedním ze způsobů, jak se mohou vystavovat svou silou.
Zájmy: milují přírodu, zábavu, tanec, krásu, harmonii a inspirující prostředí; horolezectví, rádi pobývají ve vysokopoložených lokalitách; rádi se učí.


Zdraví:

Nemoci: bolesti hlavy, nervozita, psychická přetíženost, zánětlivá, horečnaté onemocnění nebo zranění, nádorové choroby, operační zákroky, krvácivost, závratě, popáleniny, porážky, ledvinové potíže.
Prevence: strava bohatá na bílkoviny, dostatek pohybu a kyslíku.


Zajímavosti:

Rostliny: pichlavé, pálivé, hořké, ostré; kopřiva, česnek, cibule, bodláky ..
Živočichové: beran, dravci, divoké kočky, vlk, bodavý hmyz.
Kameny: Nejpozitivnější vliv na Berana by měli mít diamanty. Diamant by měl nosit na levé ruce, protože tehdy má větší účinek. S granátem zapracovaným ve stříbře se stává jeho nositel přítulný, chrání ho na cestách. Brazilský ametyst se považuje za kámen rozvážnosti a obrany před neúspěchem. Další kameny: jaspis, rubín, magnetit.
Kovy: železo, ocel.
Barva: červená, která dodává odvahu. Příliš mnoho červené však může vést ke katastrofě nebo ik explozi. Zejména pokud Berana někdo příliš dráždí.
Kam cestovat: Německo, Anglie, Dánsko, Palestina, Sýrie, Japonsko.


Láska:

V lásce ani v manželství nejsou příliš spolehliví, protože milují změnu. Neznají míru a rádi přehánějí. Milují galantnost, ochranářství a dokáží se zamilovat jako málokdo. Jak realisté se však často brání citovým projevům.
Vhodní partneři: Střelec, Lev, Blíženci, Vodnář.
Nevhodní partneři: Rak, Kozoroh.


Významné osobnosti narozené ve znamení Berana:

Vladimír Iljič Lenin, Johann Sebastian Bach, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Marlon Brando, Diana Ross, Jan Ámos Komenský, Charles Chaplin, Giacomo Casanova, Claudia Cardinale, Joan Crawford, Eddie Murphy, Albert Einstein, Mariah Carey, Elton John, Adolf Hitler, Lisa Stansfield, Vlasta Burian, Jan Svěrák, Dagmar Havlová, Lucie Bíla.


Charakteristika Berana:

Berani jsou dobromyslní, ochotni pomáhat, velkorysí, velmi upřímní, přátelští, se silnou vůlí. Jsou však až příliš náladoví, nespoutaní, snadno se dají vyprovokovat. Obvykle jsou to optimisté, i když úkoly, na které zavazují jsou někdy nad rámec jejich sil a možností. Nevšímají si detaily. Mají silně vyvinutý smysl pro povinnost a puntičkářský řád. Důvěřují svým vlastním schopnostem, nesnesou vůbec vnucování a vládu nad sebou a mají vyvinutý smysl pro nezávislost a svobodu. Nevyhýbají se ani boji při překonávání překážek. Jdou bez jakéhokoliv zakolísání či nerozhodnosti rovnou k věci. Jejich život je naplněn snahou po uplatnění. Kráčejí uvážlivě a nekompromisně za svým cílem. Vědí zapálit jiných pro své cíle, podmanivě si získávají jejich poslušnost a instinktivně se naučí poroučet. Není pochyb o tom, že mají všechny předpoklady stát se vůdcem a průkopníkem.

Berani vnímají jen sami sebe. Hrozí jim nebezpečí, že budou přesvědčeni o vlastní neomylnosti. Chtějí uplatňovat své sklony a názory. Vlastní potřeby mají přednost, ale přesto dokáže být nejdobrosrdečnějším a nejštědřejším ze všech znamení. Často zažijí velké zklamání. Právě proto potřebuje jejich velká duševní síla a pevná vůle uplatnění.

Berani si uvědomují svou sílu a průbojnost. Jakmile se však dostanou na výsluní, lehce se může stát, že zpychne a začnou se vytahovat svými úspěchy. Zřídka nahromadí bohatství, a pokud ano, jsou příliš zaměstnáni na to, aby se zastavili a počítali. Mohou dosáhnout významné postavení, ale lehce, většinou vlastní vinou, ztroskotají.

Beran dokáže spřádat fantastické sny, ale neumí lhát. Je takový, jakého ho vidíte. Jeho typickou vlastností je upřímnost a poctivost. Není morálním zbabělcem, ale když ho něco bolí, dokáže být pěkná padavka. Jeho přirozeným prostředím je dnešek. Je zcela ponořen do momentálního dění. Těžko se smiřuje s porážkou. Nejraději bojuje hlavou, to znamená myslí. V negativním směru jsou Berani netrpěliví, neklidní až jedovatí, sobečtí, neklidní, se sklonem k podrážděnosti, usilují rychle dosáhnout výsledku a nedokážou odpouštět.

Neradi cestují sami, ale ve skupině, kterou mohou bavit svými vtipnými poznámkami a do které vnesou rozjařené náladu. Mají přebytek energie, proto by ji měli vložit do sportu, ve kterém se často stávají nejlepšími a slavnými. V tomto znamení se narodili mnozí slavní malíři, hudebníci, herci, spisovatelé a sportovci.