Karma a minulé životy

minuly-zivot

Každý z nás někdy zažil zvláštní pocity, kdy se ocitneme poprvé na nějakém místě a jeví se nám jako známé. Někdy potkáme naprosto cizího člověka a zdá se nám, jako bychom se s ním potkali již v minulosti. Jsou lidé, kteří mají dokonce živé vzpomínky z jiných životů.

Na reinkarnaci můžete anebo nemusíte věřit, přesto jsou informace o minulých životech užitečné každému. Minulost je totiž přímo provázaná se současností. To, co prožíváte nyní, může být odrazem toho, co jste zažili v minulosti. Minulost se odráží v mnoha sférách života, v práci, v lásce, v mezilidských vztazích, v oblasti financí apod.

Díky tomu, že zjistíte, kým jste byli v minulosti, lépe pochopíte, kým jste nyní. Pomůže vám s tím některá z našich věštkyň. Odhalí minulost, ale především ukáže její provázanost se současnou situací. Může tak být užitečná při řešení mnoha aktuálních životních potíží.

Kdo jsem? Odkud přicházím?

Možná se ptáte, proč se minulými životy vůbec zabývat. Reinkarnace je přece jenom z pohledu mnoha lidí prapodivnou filosofií s nejistými závěry. Má však významný prospěch i pro ten současný život. Pomůže vám se zásadními otázkami „Kdo jsem?“ a „Odkud přicházím?“

Jakmile rozklíčujete tyto otázky, snáze najdete řešení i těch dalších otázek každodenního života. Dostanete se hlouběji a lépe najdete podstatu svých problémů. Možná objevíte smysl událostí, které vás v životě potkaly a také výzev, kterým musíte čelit. Možná se naučíte radovat se ze života.

Karma a dharma

Minulost, minulé životy, skutky a činy každého člověka se v dalších životech projevují jako tzv. karma. Karma odráží všechny pozitivní i negativní skutky v bližší i vzdálené minulosti. Představuje zákon příčiny a následku. Následek přitom může přijít až v některém z dalších životů. Někdy tak pohled do minulosti objeví prvotní příčinu toho, co se člověku aktuálně děje. Karmicky jsou propojené skutky, ale také vztahy, city nebo myšlenky. Více o karmě.

Chcete vystoupit z kruhu?

Na karmu se dá pohlížet také jako na určitý kruh. Nemůžete se z něho vymanit. Je to nemožné do té doby, než pochopíte, že jste součástí tohoto kruhu. Pak z něho jednoduše vystoupíte. Pokud nevíte jak, obraťte se na některého z našich věštců.

Člověka v životě neovlivňuje jenom osobní nebo rodinná karma, obraz jeho života spoluvytváří i dharma. Jde o životní plán, úkol, který byl člověku přidělen ještě před narozením. Tento životní úkol by měl člověk během svého života nejenom poznat, ale také splnit.

Chcete znát svůj životní úkol?
Zeptejte se našich věštkyň!

Někteří z nich dokáží nahlédnout dál, až před současný život. Odkryjí vám vaši karmu tak, abyste měli příležitost ji očistit od negativních skutků v minulosti. Pomůžou vám i s jejím očištěním, dají prostor k odpuštění a nápravě. Také vám představí váš životní úkol, díky kterému se na své duchovní cestě posunete směrem vpřed

Další články: