Andělé a archandělé

Kdo je vašim nejvěrnějším společníkem? Kdo při vás stojí po celý život a nikdy vás neopustí? Kdo vám dává lásku bez ohledu na to, jestli si ji zasloužíte? Kdo vám vždy správně poradí a pomůže i v těch nejhorších chvílích života? Je to váš anděl strážný…

Andělé vás stráží na každém kroku

Andělé jsou bytosti světla a lásky. Usilují o naše štěstí. Každý z nás dostal anděla jako dar od Boha. Anděl strážný nás provází na cestě životem, chrání nás a je připravený kdykoliv s čímkoliv pomoci.

Anděl však smí do života zasahovat jen v těch nejkritičtějších chvílích. Ctí zákon svobodné volby, a tak může skutečně pomoci jen v případě, že ho požádáme.

Jak požádat anděly o pomoc?

S anděly lze navázat spojení slovem i myšlenkou. Komunikace může mít různou podobu, vždy je však naplňující, inspirující, pozitivní a příjemná. Může jít o zvláštní vizuální či zvukové vjemy, podvědomé hlasy, intuitivní jednání nebo nejrůznější znamení, například andělská čísla.

Chcete-li anděly oslovit, můžou vám pomoci andělské karty jako nejjednodušší způsob komunikace s anděly. Andělské karty jsou jednoduchým prostředkem komunikace s anděly, jsou zdrojem čisté lásky, energie a síly. Dávají odpověď na všechny otázky života. Stejně jako andělé jsou vždy naplněni láskou a pozitivní energií, také i andělské karty jsou na rozdíl od jiných pouze pozitivní. Více o andělských kartách.

Andělé jsou připraveni pomoci i vám!

Jen je třeba je požádat. Udržet energetické spojení s anděly vyžaduje jasnou mysl, otevřené srdce a hluboké vnímání. Proto nemusí být jednoduché andělské poselství rozluštit. Pomoci můžou andělské karty jako nejjednodušší způsob komunikace s anděly.

A pak je tu ještě další způsob – požádat nějakého prostředníka, který s anděly umí komunikovat. Vyberte si z našich kvalifikovaných odborníků. S andělskými kartami již mnoho let pracuje několik z nich, například věštkyně Daniela.

Zavolejte do naší online věštírny na telefon 906 90 01 02 a zadejte kód 55. Případně můžete poslat SMS.

Poslové Boha jsou tu pro vás

Andělé jsou poslové nebes. Doslova. Jejich označení pochází z řeckých slov „archón“ – vládce a „angelos“, které se překládá jako „posel“. Anděl je tak poslem nejvyššího, pomocníkem Boha.

Další výklad slova odkazuje na egyptský symbol „Ankh“ – „klíč k životu“ a „El“ s významem „Světlo Boží“. Andělé přinášejí již dle svého jména rozluštění životních záhad, jsou živým světlem od Boha.

Andělé jsou jemnohmotné bytosti. Jsou tvořeny inteligentní vesmírnou silou, aby byly oporou i v běžném pozemském životě.

Říše andělů

Andělé jsou duchovními bytostmi s úkolem naplnit Božský plán. Nejblíže k Bohu mají archandělé. Za nejvyššího léčitele se označuje archanděl Rafael.

Nad lidmi bdí strážní andělé jako prostředníci s dalšími anděly, archanděly a Bohem. Vedle andělů strážných existuje ještě celá řada dalších andělů. Andělé můžou mít rozličné, větší či menší úkoly – může jít o anděly lásky, anděly hojnosti, moudrosti nebo anděly léčení.

Tak jako andělé bdí nad lidmi, existují i další jemnohmotné bytosti, které se starají o Zemi jako takovou, o přírodu, zvířata a rostliny. Náležejí k některému ze čtyř živlů a nazýváme je proto elementární bytosti. Jde o víly, skřítky, nymfy nebo třeba jednorožce. I tyto bytosti v sobě nesou pozitivní energii, čistou lásku a schopnost pomáhat.

Andělská terapie

Komunikace s anděly se označuje jako andělská terapie. Ta pomůže najít ztracenou rovnováhu, štěstí a radost ze života. Dokáže rozklíčovat nejenom osobní, ale také pracovní, zdravotní nebo finanční těžkosti. Andělskou terapií a výkladem andělských karet se zabývají i někteří naši věštci a věštkyně.

Jak andělé pomáhají?

Andělé mají jednu zvláštnost – nevyvíjejí se. Na rozdíl od všech pozemských bytostí jsou stále stejní, ze své podstaty jsou naprosto dokonalí a celiství. Nesou v sobě ženský i mužský princip současně. Nejsou omezeni časem ani prostorem, nevztahují se na ně fyzikální zákony, mohou nabývat jakýkoliv tvar. I proto andělé dokážou pomoci s jakýmkoliv problémem.

Může jít o maličkost i zásadní problémy v osobní, pracovní, finanční nebo i zdravotní rovině. Andělé vám dají sílu a naplní vás energií, ukážou jasné kroky, jak překonat veškeré potíže.

  • Andělé pomáhají každému, nikoho neodsuzují.
  • V každém člověku vidí božskou energii.
  • Jsou naplněny bezpodmínečnou láskou.
Další články: