Znamení Kozoroh

Základní údaje:

Vládnoucí planeta: Saturn.
Znamení: ženské.
Element: zem.
Povaha: flegmatická.
Typ: zodpovědný člověk, tvůrčí typ, šplhouny, zbohatlík.
Vlastnosti: rozhodnost, moudrost, ctižádostivost, spolehlivost, nadřazenost, šlechetnost, péče, šetrnost, uzavřenost.
Obvyklé nedostatky: odměřenost, neobratnost, okázalost, osamělost, hédonismus, nedostatek sebedůvěry.
Postava: hubená, vysoká, nesouměrná, kostnaté tělo; odměřené, klidné, pomalé pohyby.
Chůze: opatrná, unavená, šouravá.
Tvář: velké uši, ustarané, vrásčité čelo, vystupující lícní kosti, špičatá brada, vážný pohled, hluboko zapadlé oči, úzké rty, nesouvislé vyjadřování. Ve starším věku křehčí konstituce těla jako v mládí.
Části těla, které ovládá: kosti, kostra, klouby, vlasy, uši, zuby, nehty, mícha, játra, žlučník.
Šťastný den: neděle.
Nepříznivý den: sobota.
Čísla: 2, 8, 16, 28, 33, 47.


Práce:

Jak pracují: jsou fanatici svého povolání. Práce, povinnost a touha po moci jsou hlavními rysy jejich povahy. Trpělivě dobývají jednu příčku žebříku úspěšnosti po druhé. Nebojí se překážek a umí se vyrovnat s neúspěchy. Jsou houževnatí, důkladní, svědomití, vytrvalí a korektní v dodržování předpisů.
Povolání: státní služba, odpovědné funkce, vedoucí kolektivu, pokladníci, archiváři, správci skladu, učitelé, astronomové, fyzici, statistici, historici, právníci, matematici, horníci, geologové. Ženy se uplatní jako herečky, sekretářky, prodavačky, úřednice, návrhářky.
Peníze: rádi přikládají korunku ke korunce, ukládají si úspory a raději by své peníze zničily, než by se o podělili s jinými. Nešetří na rodině a dokáží ji materiální zajistit. Žena myslí na budoucnost a těžce vydělané peníze drží pevně v rukou. Často ji proto její okolí pokládá za skoupý. Muži jsou podobně spořivý, bez ohledu na to, zda mají peněz málo nebo hodně. Vědí pomocí nich dosáhnout hotové zázraky. Mají přirozený smysl pro finanční transakce.
Zájmy: jejich koníčkem je práce.


Zdraví:

Nemoci: náchylnost k poruchám látkové výměny a zažívací problémy, nedostatečné vylučování solí, jejich usazování v kostech a kloubech, revma, zvápenatění kostí, poruchy sluchu, dna, kožní choroby, časté pády, arterioskleróza, nemoci z nachlazení . Většinou se dožívají vysokého věku.
Prevence: téměř ve všech případech je jejich původem nesprávná životospráva a zanedbávání osobní hygieny. Potřebují pestrou stravu s malým podílem masa, hodně ovoce. Měly by se vyhýbat tvrdému alkoholu. Neshody způsobují Kozorohu nemoci.


Zajímavosti:

Rostliny: konopí, topol, jmelí, len, břečťan, ječmen, buk, dub, vrba, jedle, palma.
Živočichové: koza, osel, velbloud, kamzík, kůň, pes, prase, medvěd, potkan, krtek.
Kameny: všechny tmavé kameny, onyx, granát, safír, černý diamant a černé perly.
Kovy: olovo.
Barva: černá; všechny tmavé, špinavé barvy, i tmavomodrá a tmavohnědá.
Země: Brandenburg, Bulharsko, Bosna, Afghánistán, Makedonie, Albánie, Řecko, Litva, Island, Estonsko, Indie, Mexiko, Guatemala.

Láska:

Milují hluboko a z celého srdce, nevědí to však projevit částečně pro utaženou a málo drsnou povahu, typickou pro každého Kozoroha. Milují věrně, oddaně. Neznají oheň milostné vášně, jejich city jsou stále, neměnné, patří celému člověku. Berou lásku vážně, přemýšlejí nad ní.
Vhodní partneři: Býk, Panna, Ryby, Štír.
Nevhodní partneři: Rak, Váhy, Beran.


Významné osobnosti narozené ve znamení Kozoroha:

Jana z Arku, Jeanne A. de Pompadour, Isaac Newton, Johann Kepler, Louis Pasteur, Edgar Allan Poe, Jack London, Martin Luther King, Oliver Hardy, Gary Grant, Humphrey Bogart, Ava Gardner, Marlene Dietrich, Benjamin Franklin, Mao Ce -tung, Elvis Presley, Karel Čapek, Richard Nixon, Helena Rubenstein, Michele Mercier, Annie Lenox, Kevin Costner, Gérard Depardieu, David Bowie, Jiří Sovák.


Charakteristika Kozoroha:

Kozoroh představuje šikovného horolezce a naznačuje, jak tento typ, podle všech předpokladů, obstojí v životě. Vede je nezlomná touha stále pokračovat a dosáhnout vrcholu úcty, moci a vlivu. Je jisté, že se nezastaví před žádnými obtížemi, před žádnou překážkou. Musí si však uvědomit, že cesta nahoru je plná nebezpečí. Všechny vlastnosti je předurčují k velké věci.

Je to typ klidného, ​​vytrvalého člověka, vědomého si svých povinností. Snadno se učí a chápou, když je třeba, umí být výřeční. Jinak jsou to typy mlčenlivé, uzavřené, nedůvěřiví. Když si vytyčí cíl, jsou schopni velkého odříkání a sebezapření. Umí být obdivuhodně houževnatí, nejednou až tvrdohlaví. Proto si těžko nacházejí a udržují přátel.

Vlastní je jim vážný postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohled na věci. Vítězství v životních situacích nedosahují snadno, jsou odkázáni výlučně na sebe, na své vlastní síly. Nepočítají s pomocí přátel a jiných lidí. Přitom jejich finanční poměry nejsou špatné. Za své materiální úspěchy vděčí pouze sobě a své práci. Jejich povolání přináší s sebou mnoho bojů, zejména v mládí. V zralém věku mají větší šance na úspěch a jejich cesta bude úspěšnější. Dá se říci, že jejich osudem předurčená cesta je přímočará a po překonání překážek, které je na ní setkají, vede bezpečně k vytčenému cíli, takže ve stáří se dočkají splnění mnoha přání a tužeb.

Na příkoří a urážky těžko zapomínají, ale netouží se pomstít. Nenávist i přátelství Kozoroha jsou nekompromisní a trvalé. Protože neradi vystavují na odiv své dobré stránky, často zůstávají před jinými lidmi skryté.

V srdečních záležitostech se vyznačují sebeovládáním a věrností. V mladém věku se jejich často zmocňuje melancholie. Měly by ji přemoci, protože tím trpí jejich tvůrčí síla a chuť do práce.

Jsou spravedliví, při posuzování jiných trochu hrdí a není snadné přesvědčit je o opaku. Jsou to myslitelé a i nejtěžší problémy řeší s lehkostí. Jsou moudří a nic nedělají nepromyšleně. Mají rádi nezávislost, krásu a soulad.

Kozorozi se snaží dosahovat úspěchy, přitom však vedou přímo sparťanský způsob života. Své postavení dosahují za cenu neúnavné dřiny. Společenské vztahy jsou v jejich životě většinou druhořadé. Jejich povahu vyznačuje především velká ctižádost a píli. Člověk narozený v tomto znamení je rozvážný, svou sílu shromažďuje vnitřní koncentrací, zvažuje a měří své cíle a vždy dokončí vše, do čeho se pustil. Stále ho něco pohání, protože nesnáší nečinnost. Je jako skála – mocný, tvrdý ale i vzpřímený a skromný.