Astrologie podle původu

Astrologie je nazývána královskou vědou. Těšila se oblibě na mnohých královských dvorech. Její kořeny však sahají mnohem hlouběji. Astrologie je prastarou naukou s tisíciletou historií.
Od počátku věků si lidé všímali nebeských těles a jejich působení na pozemský život. Například působení Měsíce na přírodní děje na Zemi je nesporné.

Prakticky všechny významné kultury a civilizace se zabývaly pozorováním noční oblohy a prováděly astronomické výpočty. Byli to staří Egypťané, Řekové a Římané, ale také Babylóňané, Chaldejci, Peršané, Indové nebo Číňané.

Prvopočátky astrologie

Astrologie, tak jak ji známe dnes, se objevuje poprvé někdy v pátém století před naším letopočtem v Mezopotámii. Tehdy vznikl první zvěrokruh s dvanácti znameními, který později přebrali a rozvinuli staří Řekové a Egypťané (helénská astrologie). Rozšířil se také do Malé Asie, Persie a Indie.

Na základech řecko-egyptské astrologie vznikl i tzv. chaldejský řád planet, který byl nahrazen až v 16. století zásluhou Mikuláše Koperníka. Tehdy bylo odhaleno uspořádání jednotlivých planet a také stanovena jejich přibližná vzdálenost od Slunce. Vznikla astronomie jako vědecký obor, avšak od astrologie se oddělila až ve 20. století.

Astrologický rozbor je dnes k dispozici také prostřednictvím telefonu.
Zavolat můžete některému z našich odborníků, vyberte si.

Astrologie dnes

Dnes se astrologie považuje spíše za esoterickou nauku než vědu jako takovou. Jakkoli, je prospěšná v mnoha oblastech života. Astrologie posiluje sebedůvěru a osobní rozvoj, pomáhá se vztahy, láskou, rodinou, finančními či pracovními záležitosti. Astrologický rozbor je dnes k dispozici také prostřednictvím telefonu. Zavolat můžete některému z našich odborníků, dokonce si můžete vybrat.

Západní astrologie

Z původního systému užívaného v Mezopotámii, také řecké či egyptské astrologie je odvozena i tzv. západní astrologie, která nese i arabské prvky. V současnosti je rozšířená na celém území Evropy a také v USA, kam se údajně dostala spolu se zednářskou tradicí. Naprostá většina horoskopů, které se u nás sestavují, vychází z principů západní astrologie.
Horoskop západní astrologie vychází z rozdělení období jednoho roku na dvanáct shodných dílů. Začátek je určen jarní rovnodenností (nultým bodem Vodnáře), kolem 21. března. Prvním znamením zvěrokruhu je tak beran, následuje znamení býka, blíženců, raka, lva, panny, vah, štíra, střelce, kozoroha, vodnáře. Astrologický rok končí znamením Ryb.

Indická astrologie

Z řecké astrologie je odvozena také konzervativní podoba indické astrologie. Zatímco klasická evropská astrologie přizpůsobuje počátek horoskopu reálnému posunu nultého bodu Vodnáře (tropický zodiak), indická astrologie zůstává u hvězdného zodiaku. V současné praxi se tak indická a západní astrologie liší o jedno znamení.

Jaké znamení zvěrokruhu je to vaše?

Většina z nás má představu, ke kterému znamení zvěrokruhu dle data narození patří. Datum narození toho však může odhalit mnohem více než obecnou charakteristiku daného znamení. Přesvědčit se o tom můžete u našich astrologů, kteří vám sestaví horoskop na míru.

Čínská astrologie

Zcela specifickou podobu má čínská astrologie, která používá naprosto odlišný zvěrokruh. Liší se však nejenom znameními zvěrokruhu, ale také klíčem v jejich určování.
Čínská astrologie se neřídí konkrétním dnem, ale rokem narození. Každému roku přiřazuje jedno z dvanácti znamení zvěrokruhu (krysa, vôl, tiger, králik, drak, had, kôň, ovca/koza, opica, kohút, pes, prasa). Rok 2015 je například rokem kozy (ovce), rok 2016 rokem opice.
Více o čínské astrologii.

Keltská astrologie

Výhodou starých kultur bylo jejich blízké napojení na přírodu a její cykly. Právě stará keltská astrologie je typická svým spojením s přírodou. Staří Keltové ji využívali například k tomu, aby předpovídali množství úrody v příštím roce.
Keltský horoskop je postavený na charakteristice stromů, které nesou stejné vlastnosti jako lidé.

Aké znamenie zverokruhu je to vaše?
Většina z nás má představu, ke kterému znamení zvěrokruhu podle data narození patří. Datum narození toho však může odhalit mnohem více než obecnou charakteristiku daného znamení. Přesvědčit se o tom můžete u našich astrologů, kteří vám sestaví horoskop na míru.
Další články: