Cikánské karty – odpovědi na všechny otázky

Přestože je původ cikánských karet nejasný, již dle svého názvu se pojí s kočovnými cikány. Právě cikánské kmeny jsou známé svým vřelým vztahem ke spiritualitě. Věštění a karetní techniky jsou jim vlastní, jsou nedílnou součástí jejich života. Tak jsou i cikánské karty přímo spjaty se životem, každodenními útrapami i radostmi.

  • Cikánské karty znají odpověď na všechny otázky každodenního života.
  • Dokážou vyjevit budoucnost, možnosti a příležitosti, které přináší.
  • Zobrazují konkrétní obraz, dávají konkrétní řešení konkrétních situací.

V evropské kultuře jsou cikánské karty spolu s tarotovými kartami těmi nejoblíbenějšími nástroji věštění. Oceňována je zejména jejich praktičnost.

Cikánské karty jsou lidem bližší než jakékoliv jiné karty. Popisují totiž běžný život, lidskou povahu, pocity, zobrazují touhy a naději. Tarotové karty mají oproti tomu hlubší duchovní rozměr. Duchovně orientované jsou i oblíbené andělské karty.

Cikánské karty zobrazují obrázky každodenního života, osoby, stavy, události. Jsou natolik obsažné, že umí zodpovědět jakoukoliv otázku. Umožňují odkrýt vlastí budoucnost i budoucnost rodiny a blízkých tazatele.

Jak odkrýt svoji budoucnost?
Chcete prostřednictvím cikánských karet nahlédnout do vlastní budoucnosti? Obraťte se na některou z našich kartářek. Osobní výklad karet vám pomůže utvářet budoucnost k obrazu svému.

Putování čarovných obrázků

ciganske karty

Královské karty, které byly v minulosti určeny pouze pro tu nejvyšší šlechtu, jako čarovné obrázky převzali kočovní cikáni. S nimi pak karty putovaly po světě, aby se staly jednou z cikánských tradic. Spirituálně zaměření cikáni si výklad karet oblíbili. Své ručně malované karty si pečlivě střežili a předávali jen mezi sebou. Karty se předávaly z generace na generaci obdobně jako umění jejich výkladu.

Až v 19. století ve Francii se cikánské karty staly inspirací pro další karetní systémy a začaly se šířit i mezi běžnou veřejnost. Dnes jsou cikánské karty dostupné pro každého. Existují v mnoha podobách, které však ne vždy plně odráží původní tradici. Mezi jednotlivými sadami cikánských karet jsou významné rozdíly ve zpracování i grafickém ztvárnění. Dokonce se liší i v počtu listů. Zatímco původně jich bylo 24, v současnosti mohou cikánské karty mít i 32, 36 nebo 52 listů.

Struktura cikánských karet není pevně daná. Každá karetní sada nese postupy, vnímání a často i jméno autora – kartáře, který si vytváří vlastní systém. Kartář spolu s výtvarníkem tomuto systému přiřazuje odpovídající karty, obrázky a symboly.

Nejoblíbenější balíčky cikánských karet

  • Z rukou českých autorů jsou u nás rozšířené zejména cikánské karty Ivy Hütnerové a Cikánské karty Růženy Vernetové.
  • Známé jsou také různé obrázkové karty německé společnosti Piatnik. U nás dosáhly značného věhlasu zejména ty z roku 1901.
  • Mezi novodobými obrázkovými kartami najdeme například také tajemné karty Christine Filipak, které jsou volně inspirovány stylem Art deco.
  • Jako specifický typ cikánských karet se označují i vykládací karty Lenormand.

Výklad cikánských karet

Cikánské karty jsou založeny na intuici, nemají mnoho omezení nebo pravidel. Neexistují žádné detailní popisné návody na jejich výklad. Každý kartář s cikánskými kartami pracuje svým vlastním stylem. Pro výklad cikánských karet se uplatňují i techniky z výkladu karet Lenormand nebo tarotových karet.

K cikánským kartám nenajdeme mnoho teorie, tím se také liší od tarotových karet. Umění výkladu cikánských karet je tak zejména uměním ovládání vlastní mysli.

Podstatou každé cikánské karty je obrázek, může mít reálné i symbolické zobrazení. Důležité jsou volné asociace. Svoji roli hraje každá myšlenka, kterou obrázek vyvolá. Výklad je založen na vnímání toho, kdo karty vykládá. Ten se řídí především vlastní intuicí a pocity.

Výklad cikánských karet online
Že byste si na výklad cikánských karet netroufli? Nevadí, u nás najdete zkušené kartářky, kteří dokáží s cikánskými kartami pracovat.

Zavolejte do naší online věštírny na telefon 906 90 01 02 a zadejte kód 55. Případně můžete poslat SMS. V jejich rukou vám cikánské karty odpoví na všechny vaše otázky. Umění výkladu karet je na kartáři, na vás je pouze to, abyste se s kartářem spojili.