Andělé a den narození. Který anděl je ten váš?

anjel

Datum narození člověka vypovídá mnohé. Hojně je v celé řadě souvislostí užívá astrologie nebo numerologie. Na den narození se však dá pohlížet i jinak než z pohledu postavení hvězd nebo konkrétních čísel. I samotný den narození může říct něco o tom, jaký člověk je a co ho čeká na jeho životní pouti. Každý den v týdnu totiž náleží konkrétnímu andělovi, resp. archandělovi.

Pondělí patří Gabrielovi, úterý Arielovi, středa Michaelovi. Čtvrtek se pojí se Zadkielem, pátek s Anaelem, sobota se Samaelem a konečně neděle s Rafaelem. Každému andělovi přitom náleží určité vlastností, ty náleží také každému dni a osobě, v tento konkrétní den narozené.

Pondělí – Gabriel

Vládcem pondělí je archanděl Gabriel, nositel pravdy a radosti, ochránce dětí a také posel dobrých zpráv.

Lidé narození v pondělí jsou pod ochranou Gabriela. Bývají láskyplní, romantičtí, ale také rozmarní. Jsou jemní a soucitní, mohou však být i vypočítaví a přehnaně šetrní. Lidé narození v pondělí se umějí radovat ze života, čiší z nich nadšení.

Úterý – Ariel

Druhý den v týdnu náleží k Arielovi, který je andělem větru a vody. Ariel vládne duchům a andělům přírody, také lidem zrozeným v úterý.

Lidé pod křídly Ariela jsou naplněni energií a vitalitou. Vyznávají svobodu, po celý život usilují o nezávislost, nesnášejí jakékoliv omezování. Mají vůdčí schopnosti a silnou vůli. Bývají dominantní, někdy až přehnaně žárliví nebo manipulativní. Mohou se potýkat s nervovým napětím.

Středa – Michael

Středa je spojována s archandělem Michaelem, nejvýznamnějším ze všech archandělů. Je nositelem odvahy a víry, symbolizuje vítězství dobra nad zlem.

Archanděl Michael je ochráncem lidí narozených ve středu. Dává jim do vínku přizpůsobivost, bystrost a obratnost. Tito lidé se vyžívají ve změnách, rádi diskutují, nesnášejí stereotyp. Mívají vynikající smysl pro humor.

Čtvrtek – Zadkiel

Vládcem čtvrtka je Zadkiel, archanděl milosrdenství, schovívavosti a soucitu. Zadkiel dává lidem schopnost odpouštět, zejména lidem zrozeným ve čtvrtek.

Lidé pod křídly archanděla Zadkiela mívají skvěle vyvinutou intuici, dokonce i věštecké a jasnovidecké schopnosti. Umějí předvídat. Jsou to optimisté, šlechetní a tolerantní lidé. Jsou věrní, milující a oddaní své rodině.

Pátek – Anael

Pátek se pojí s archandělem Anaelem, andělem studentů a učitelů. Anael vyniká silnou autoritou a schopností komunikace.

Lidé zrození v pátek jsou pod křídly Anaela. Pojí se tak s diplomatickými a strategickými schopnostmi. Jsou mimořádně vnímaví, ale dokážou si udržet nadhled. Bývají mírumilovní, vyhýbají se konfliktům. Vyznávají harmonii a pořádek. Mohou však být roztržití.

Sobota – Samael

Samael byl téměř dokonalým archandělem, kterého však zničila vlastní pýcha. Rozporuplný anděl bývá spojován se samotným ďáblem. Pojí se také se sobotou.

Lidé zrození v sobotu mají jako patrona archanděla Samaela. Jsou nezávislí a samostatní. Bývají moudří a věrní, často však i uzavření do sebe a nedůvěřiví. Nesnášejí neupřímnost a plané sliby. Lpí na tradicích a nesedí jim změny.

Neděle – Rafael

Poslední den v týdnu náleží Rafaelovi. Je nejvyšším léčitelem, který uzdravuje tělo i duši. Pomáhá také na cestách.

Lidé pod ochranou archanděla Rafaela mají smysl pro humor, stejně jako samotný Rafael. Mohou však být náladoví. Mají dynamickou osobnost. Snaží se pomáhat jiným, rádi také nad ostatními vynikají. Jsou srdeční a láskyplní.

Jak se spojit se svým andělem?
Potřebujete andělskou pomoc nebo radu, ale nevíte, jak se s anděly spojit? Můžou vám pomoci andělské karty a naše věštkyně, která se na komunikaci s anděly zaměřuje.