Andělská čísla

Kdykoliv se podíváte na hodiny, vidíte ty stejné číslice? Totožná čísla potkáváte třeba na účtenkách, v telefonních číslech, na peněžních bankovkách a mincích nebo třeba na reklamních poutačích? Čísla se vám připomínají v textech písní, které slyšíte až příliš často? Přijde vám zvláštní, že jde pořád o ta samá čísla? Tak zvláštní to není. Jde o vzkazy, poselství andělů, kteří se vám prostřednictvím čísel snaží něco sdělit.

čísla

Andělská znamení

Andělé jsou nebeské bytosti, které lidem pomáhají zvládat každodenní útrapy. Dokážou pomoci s banálními problémy, ale i zásadními životními úkoly. Dokážou toho hodně. Vyjadřují se však pouze v jemných náznacích, které vnímají jen ti nejcitlivější lidé.

Přestože si to řada lidí vůbec neuvědomuje, andělé s lidmi běžně komunikují. Využívají přitom nejrůznějšími způsoby. Nejčastěji k nám promlouvají skrze andělské karty. I bez andělských karet však kolem sebe máme řadu andělských znamení. Může jít třeba o andělská čísla.

Čísla v sobě nesou významnou symboliku. Andělská čísla často obsahují kombinaci dvou nebo více čísel. Pokud se neustále opakují, mají v sobě jistě zakódovaný vzkaz z vesmíru. Jde o pozitivní poselství, které má náš život nasměrovat tím správným směrem. Právě takové je poslání andělů. Mohou nás také upozorňovat na něco opomenutého, učí nás lépe pochopit životní lekce.

Číselné kombinace s nulou

Existuje nespočet číselných variací. Tím spíš je méně pravděpodobné, že se ty stejné budou stále opakovat. A přesto se to děje. Takové jsou andělské vzkaty. Vysoký význam budou mít zejména číselné kombinace s nulou.

 • Nula jako božské číslo
  Prostřednictvím nuly k lidem promlouvají božstva. Nula symbolizuje uzavřený kruh, finální řešení a nejvyšší pravdu. Je spojována s meditací a modlitbami. Andělský vzkaz zní: „pokud se zaměříte na své nitro, ucítíte božskou lásku“.
 • Nula a jednička
  Jednička ve spojení s nulou ještě posiluje božskou sílu. Pokud kolem sebe vidíte čísla jako 001, 010, 100, 101, 110 aj. andělé vám vzkazují, abyste změnili své myšlení a přístup. Andělé vědí o vašich potížích a dají vám řešení, když jim budete naslouchat. Navedou vaše myšlenky správným směrem.
 • Nula a dvojka
  Také spojení dvojky a nuly připomíná božské vedení, společně s významem božského načasování. Andělé vám vzkazují, že jsou při vás, připraveni vám pomoci ve všech životních fázích a změnách, které vás čekají. Současně žádají o trpělivost. Setrvejte ve víře a vaše přání se naplní.
 • Nula a trojka
  Pokud se vedle nuly často vyskytuje trojka, je to znamení, abyste se ohlédli. Zřejmě jste promeškali něco, co bylo důležité pro váš další růst, něco jste opomenuli, unikl vám nějaký vzkaz z nebes. Na cestě za svými sny musíte i vy podniknout určité kroky. Andělé žádají vaši spoluúčast.
 • Nula a čtverka
  Nula ve spojení se čtverkou je výzvou ke zklidnění myšlenek. Andělé vás vyzývají, abyste přestali hledat. Odpovědi na své otázky již totiž máte na dosah. Stačí si uvědomit andělskou lásku, která vás obklopuje všude kolem.
 • Nula a pětka
  Spojení nuly s pětkou je poselstvím, že se nemusíte ničeho bát, že vše probíhá dle božského plánu. Nemusí to tak vypadat, ale jste na správné cestě a andělé jsou při vás. Veškeré změny jsou v pořádku, odpovídají božskému plánu.
 • Nula a šestka
  Nula a šestka vás nabádají na duchovní cestu. Měli byste se méně soustředit na světské touhy, oprostit se od materiálního světa a alespoň na chvíli naslouchat andělským bytostem.
 • Nula a sedmička
  Nula a sedmička jsou symbolem štěstí. Potvrzují vaši správnou cestu. Andělé se radují s vámi a chválí vás za vykonanou práci. Sedmička je výzvou k tomu, abyste pokračovali v nastoupené cestě.
 • Nula a osmička
  Osmička ve spojení s nulou přináší konec nějaké životní etapy, může jít i o nešťastnou fázi života. Nová fáze bude odpovědí na vaše modlitby. Andělé vzkazují, že jsou při vás, připraveni naplnit vaše přání.
 • Nula a devítka
  Devítka a nula jsou jasným vzkazem z nebes. Andělé vám touto cestou říkají, že nic není náhoda. Vše, co se děje, je v pořádku. Andělé vás podporují na vaší cestě a otevírají vám bránu do nové životní etapy. Nabádají vás k odpuštění ostatním.
 • Vzkaz od andělů přímo pro vás
  Pokud vás nějaké číslo zaujme, není to jen tak. Zkuste rozluštit jeho kód. Andělé se vám snaží předat své poselství. Pokud tento kód nedokážete rozšifrovat, požádejte anděly o znamení. Pomoci můžou třeba andělské karty, které jsou tou nejjednodušší cestou, jak přečíst andělský vzkaz. Další pomoc můžete hledat i u našich věštců, kteří andělské karty umí používat.