Archanděl Sandalfon a jeho posvátná služba

Archanjel Sandalfon

Archanděl Sandalfon je známý také jako Sandolphon či Sandolfon.

Sandalfon je spolu s Metatronem jedním ze dvou archandělů se zvláštním jménem. Jeho jméno totiž nekončí na koncovku „el“ jako jména všech ostatních archandělů. Tato koncovka se přitom překládá z hebrejštiny jako „Bůh“. Sandalfon a Metatron tak nejsou přímo spojováni s Bohem, jejich původ je pozemský. Spolu s Metatronem je Sandalfon jediným ze dvou archandělů, kteří původně žili na Zemi jako smrtelní lidé. Sandalfon byl původně prorokem Eliášem. Za jeho skutky v pozemském životě ho Bůh odměnil tím, že z něho učinil archanděla. Sandalfon tak může pokračovat v konání dobra prostřednictvím své posvátné služby.

Sandalfon bývá označován také jako dvojče Metatrona, původně mudrce Enocha. Jeho jméno se dá z řečtiny přeložit jako „bratr“.

Sandalfon propojuje Zemi s nebesy, údajně je tak vysoký, že Zemi a nebesa spojuje svým vlastním tělem.

Co to bude?

Archanděl Sandalfon má jednu speciální vlastnost. Údajně pomáhá nastávajícím rodičům v určení pohlaví budoucího potomka. Je to dáno tím, že tento archanděl stojí u zrodu, zrodu nového života i nového člověka.

Právě tento anděl provází člověka nejenom od narození, ale od prapočátku. Je společníkem těla i samotné duše od té doby, kdy byla stvořena.

Archanděl, který pomůže zahojit srdce

Archanděl Sandalfon dokáže vyléčit bolavé srdce, pomáhá od zklamání a ztracené lásky. Sám nabízí čistou energii naplněnou láskou s nesmírnou mocí. Díky tomuto archandělovi dokážeme měnit chod světa a ovlivňovat události, do kterých bychom to vůbec neřekli.

Archanděl Sandalfon podporuje radost ze života. Dává zapomenout na všechny útrapy a umožňuje vidět to hezké. S jeho pomocí můžeme naplno prožívat všechny krásy života, radovat se z jeho barev, vůní nebo hudby. Právě s hudbou bývá Sandalfon také spojován.

Sandalfon přináší poselství o tom, že je důležité otevřít své srdce lásce a opustit všechny smutky. Napomáhá smíření. Má hojivou energii, která umožňuje smířit se s křivdami a zvládnout prožité bolesti.

Archanděl Sandalfon v sobě nese jemnou ženskou energii a sílu mužského aspektu současně. Je něžný i odvážný. Jeho poselství je hluboké, ale i snové a romantické.

Je znamením dokonalosti, spojuje ženský a mužský princip, ale také Zemi a Boha.

Archanděl, který vyplní všechna přání

Každý z andělů podporuje cestu ke štěstí a naplnění vlastních představ a přání. Pro archanděla Sandalfona to platí dvojnásob. Právě s pomocí tohoto archanděla údajně každý dokáže naplnit své sny a ty nejniternější přání. Právě archanděl Sandalfon nabádá a povzbuzuje člověka k tomu, aby realizoval všechny své tužby.

Výklad andělských karet
S pomocí archanděla Sandalfona můžete své vytoužené sny proměnit ve skutečnost. Jak? Důvěřujte v andělskou energii, která vás může nasměrovat tím správným směrem. Ať již jsou vaše přání jakákoliv, požádejte o pomoc archanděly a anděly, jistě rádi pomohou. Archanděl Sandalfon je kdykoliv připraven podat vám pomocnou ruku, resp. dodat sílu a odvahu k realizaci všech vašich plánů.

Pokud nedokážete s anděly komunikovat přímo, můžete využít andělské karty, které dokážou andělské poselství předat. K dispozici jsou vám také některé z našich věštců, kteří s anděly komunikují a mohou vám andělský kontakt zprostředkovat. Stačí vzít telefon a zavolat.