Aura – jak září ta vaše?

aura

Celý vesmír, svět, život je naplněn energií. Nejde však jenom o viditelnou a hmatatelnou energii. Zatímco fyzické lidské tělo člověka představuje energii v hutnější podobě, existuje i mnohem jemnější energie. Dle alternativních přístupů, východní filosofie či okultních věd je člověk nejenom svým fyzickým tělem. Fyzické tělo obklopuje i jemnohmotná energie, která nemusí být viditelná a zachytitelná. Přesto existuje, je součástí univerzální energie vesmíru.

Každé fyzické tělo provází i energetické pole, které kolem něho září. Říká se mu lidská aura a vypovídá také o fyzickém těle. S aurou se dá různě pracovat. Citliví jedinci ji mohou spatřit prostřednictvím tzv. třetího oka.

Jak aura vypadá?

Aura vibruje ve vyšších frekvencích, září zvláštním typem světla, u zdravého člověka až do vzdálenosti 60 cm. Je tvořena několika vrstvami, které se však vzájemně propojují a prolínají. Často se hovoří o sedmi vrstvách aury, ale někdy jsou definovány jen tři, jindy až sedmnáct.
Aura zdravého člověka obklopuje jeho fyzické tělo jasnými barvami, je čistá a průhledná, není zatížena žádnými stíny. Aura je definována také vibracemi, charakterizuje ji pohyb. Čím silnější jsou vibrace aury, tím je silnější i člověk. Energie aury se odvíjí od energie těla. Aura svými vibracemi odráží i rozpoložení duše.

Pokud je člověk nemocný, fyzicky či psychicky, energie aury je blokována, vibrace se utlumují. Vysílený člověk, který je ve stresu nebo pod psychickým tlakem nemá dostatek energie. To se v auře projevuje v podobě energetických děr.
Aura se s nemocí také různě zakaluje. V místě, kde tělo sužuje nemoc nebo má tělo nějaké poranění, se objevují šedivé shluky. Jejich velikost závisí na tom, o jak vážnou nemoc se jedná. Léčením a hojením toto zamlžení postupně mizí. Stíny, výběžky nebo energetické díry se přitom mohou na auře projevovat dlouho před tím, než se projeví samotná nemoc nebo reálně vyvstane nějaký problém.

Aura však zrcadlí nejenom zdravotní stav, ale také povahu, charakter, vědomé i podvědomé myšlenky, pocity nebo aktuální náladu. Proto se její barvy také různě mění.

Barvy aury

Lidská aura hraje mnoha barvami, jedna z nich však bývá zpravidla dominantní. Může odrážet i povahu člověka. Fialová barva je například spojena se silnou spiritualitou a duchovní mocí, u člověka může značit léčitelské či jasnovidecké schopnosti. Stejně tak i modrá nebo zelená, která je spojena také s láskou a přírodou. Červená barva převládající v auře vypovídá o vitalitě a energii daného člověka, může znamenat i citlivost. Oranžová barva aury zase může souviset se sílou osobnosti a intelektuální vyzrálostí.

Barvy aury jsou však závislé na mnoha faktorech. Ovlivňuje je i momentální nálada, pocity a myšlenky. Aura je dokonce citlivá i na barvy v okolí, například barvy oblečení nebo zdí v místnosti. I ty můžou mít vliv na barevné nuance aury v daném okamžiku.
Vždy však platí, že barvy aury by měly zářit, být čisté a průhledné. Pak provázejí i zdravé a spokojené tělo.

Jak pročistit auru?
Ne každému jsou dány léčitelské schopnosti. Někteří lidé však auru vidí a umí ji pročistit. Tyto schopnosti dostala do vínku i řada našich věštkyň, které vám pomohou pomoci s různými potížemi. I na dálku dokáží odhalit vaše potíže i jejich možná řešení.