Čakry

Termín čakry je znám především z hinduismu, a dalších, podobně smýšlejících směrů. Jde o energetická regulační centra našeho těla, jimiž proudí vitální energie držící nás při životě. Dle různých nauk musí být lidský organismus zásobován třemi různými prameny, a to výživou, vzduchem a vitalitou.

Právě čakry jsou zdrojem veškeré energie našeho těla. Ta tělem cirkuluje za pomoci mřížové sítě meridiánů. V těle se nachází sedm čaker. Vitální energie cirkuluje odzdola podél páteře nahoru všemi energetickými centry. Všechny čakry se zbíhají do jedná, sedmé, která je umístěna na temeni hlavy.

Čakry pod lupou

Každá z čaker našeho těla slouží jinému účelu. Jejich pochopení je velice složité, nicméně pojďme se podívat alespoň na jejich základní specifikace, které vám přiblíží význam jednotlivých čaker.

Sanskrt – jeden z nejstarších jazyků

K lepšímu pochopení názvů čaker je potřeba vysvětlit si, co je to sanskrt. Jde o jeden z nejstarších jazyků, jaké lidstvo zná. V současné době je sice považován za mrtvou řeč, nicméně stále je na seznamu 23 oficiálních jazyků Indie. V Indii plní sanskrt podobnou úlohu, jako například latina v Evropě.

Zajímavostí je, že „sanskrtam“ lze do češtiny přeložit jako „dokonale složený“, což se k tomuto prastarému jazyku dokonale hodí.

Múládhára – první čakra

Múládhára je čakra ležící pod sídlem Kundaliní v křížové kosti u základny páteře. Tvoří životně důležitý a silný pramen vitální síly pro všechny vyšší čakry. Také v ní začínají tři hlavní kanály energie.

První čakra je schopna transformovat kosmické energie na tělesně-pozemkou rovinu a rozvést energii země do celého systému energií našeho těla. „Múla“ v sanskrtu znamená kořen, „adhára“ pak podporu – z tohoto si můžeme vyvodit, že první čakra je velice důležitá.

Svádhišthána – druhá čakra

Tvořivé síly, sexuální energie a nefiltrované emoce – právě jejich centrem je tato čakra. Řadí se k vodnímu elementu, který v astrologii odpovídá emocím. Tato čakra nám umožňuje přístup k vstřícným a oplodňujícím energiím. Tento přístup se v nás projevuje formou pocitů a tvořivého konání.

Mezilidské vztahy a zejména náš přístup k opačnému pohlaví ovlivňuje právě druhá čakra. Pokud otevřená čakra funguje harmonicky, projevuje se to přirozeným splýváním s proudem života a vlastními pocity.

Manipúra – třetí čakra

Tato čakra řadící se k elementu ohně, který znamená teplo, aktivitu, energii, světlo a očištění, je centrem naší síly.
Třetí čakra umožňuje přijímání sluneční energie vyživující kromě jiného také éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu fyzickému tělu.
Je pro člověka místem, kde sídlí osobnost, a kde nachází svou společenskou identifikaci. Jsou odtud řízeny mezilidské vztahy, sympatie a antipatie. Také je centrem schopnosti trvalé citové vazby.

Anáhata – čtvrtá čakra

Čtvrté čakře vděčíme za vnímání krásy přírody či harmonie v umění. Slova, obrazy a tóny se zde mění na pocity působící na naši mysl.
Čtvrtá čakra je středem systému čaker, kde se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra s těmi horními – duchovními.
Je přiřazena elementu vzduchu a jejím smyslem je hmat.
Pokud o ní máme mluvit v její dokonale otevřené a očištěné formě, je srdeční čakra centrem opravdové lásky.

Višuddhi – pátá čákra

V učení jógy je éter základní látkou pro tvorbou ostatních elementů. Právě éter je elementem páté čakry.
Pátá čakra tvoří centrum vyjadřovacích schopností a komunikace. Je spojena s vedlejší čakrou týlu, která sídlí ve vazu a otvírá se dozadu. Někdo tyto dvě čakry označuje jako jednu společnou. Višuddhi je důležitým spojením spodních čaker s čakrami hlavy. Je to jakýsi most mezi myšlením a cítěním. Pomocí páté čakry vyjadřuje vše, co v nás žije – smích, pláč, strach, úmysly, pocit lásky a další pocity.
Smyslem páté čakry je sluch. Umožňuje vnímat naše vnitřní hlasy, navázat kontakt s duchem sídlícím uvnitř nás.

Ádžňá – šestá čakra

Právě zde sídlí duchovní síly, paměť, vůle, schopnosti rozlišování. Na tělesné úrovni je šestá čakra řídícím centrem nervového systému, tedy důležitým tělesným bodem. Není jeden smysl, kterým by byla vyjádřena – tato čakra je vyjádřena všemi smysly a navíc také nadsmyslovým vnímáním.
Přístup ke všem úrovním stvoření ležícím za fyzickou realitou je zprostředkován právě pomocí Ándžná.

Sahasrára – sedmá čakra

Poslední, a také nejdůležitější čakra je čakra sedmá, nazývaná Sahasrára. Zde sídlí nejvyšší dokonalost člověka, a právě proto je v některých historických materiálech zobrazována vznášející se nad hlavou.
Jsou v ní obsaženy veškeré energie nižších center a je pramenem pro projevy energií všech nižších čaker.
Prostřednictvím této korunní čakry se nám dostává poznání, které jde dále, než vědění umožněné čakrou šestou.
Úkol přijímat kosmické energie je dokončen, jakmile dojde k dokonalému probuzení sedmé čakry.