Druhy magie

magia

Magie je v širším pojetí silou, díky které můžete ovládat svůj život a životní cestu. Již samotný termín „magie“ zřejmě pochází z perštiny a dal by se přeložit jako „síla“ nebo „moc“.
Magie se dá rozdělit na černou a bílou, ač se s vámi mágové budou dohadovat, že magie je jen jedna. Rozdělení na černou a bílou magii se odvíjí od účelu použití.

Černá magie

Černá magie je negativní, i proto se nazývá také temná magie nebo stezka levé ruky. Používá se výhradně pro vlastní prospěch bez ohledu na negativní vlivy na své okolí. Černá magie využívá vše pro dosažení vlastních cílů. Může jít o různá uhranutí, uřknutí, kouzla a rituály, které ohrožují jiné osoby nebo zvířata. Černá magie je však natolik silná, že může ohrozit i samotného mága.

Symbolem černé magie je obrácený pentagram (se dvěma hroty nahoře), který připomíná kozlí hlavu.

Bílá magie

Bílá magie se označuje také jako božská magie nebo stezka pravé ruky. Je oproti černé magii ryze pozitivní. I bílá magie usiluje o dosažení vlastního cíle, ale vždy s ohledem na své okolí. Je naplněna láskou a pomocí. Využívá se k tomu, aby pomáhala, aby probouzela v lidech lásku. K bílé magii řadíme například věštění, předvídání budoucnosti nebo výklad karet.

Bílá magie může být také obranou proti černé magii. Nemívá tak rychlé výsledky, ale zato bývají pevnější a dlouhodobější. Symbolem bílé magie je symetrický pentagram s jedním hrotem nahoře.

Další druhy magie

Přestože lidé nejčastěji rozlišují černou a bílou magii, existují i další druhy magie. Kombinací černé a bílé magii je tzv. šedá magie. Někdy se označuje také jako stříbrná magie nebo magie Měsíce. Jde o univerzálně využitelnou magii, která zahrnuje jak kouzla ohrožující a negativní, tak kouzla pozitivní a pomocná. Slučuje principy dobra a zla.

Jako červená magie se označuje magie spojená se sexuální energií a silou. Kouzla této magie vycházejí z prožitků. Využívá rozkoše a příjemných pocitů.

Známe také zelenou neboli přírodní magii. Zelená magie je založena na síle přírody a jejích elementů. Využívá zejména síly země. K jejím nástrojům patří přírodní prostředky, především léčivé bylinky. Někdy bývá spojována s lidovým léčitelstvím, jindy zase s šamanismem.

Vlastní cesta

Ať již se vydáte jakýmkoliv směrem, v magii byste měli hledat především vlastní cestu. To plyne již ze samotné definice magie, kterou jsme popisovali v úvodu. Každý mág by měl mít především vlastní názor a také by si měl být vědom své síly.

Na druhé straně však v magii více než kde jinde platí, že cokoli uděláš, se ti třikrát vrátí. Pokud si tedy netroufáte ani na bílou magii, je lepší využít prostředníka. K dispozici jsou vám také naši věštci a kartářky, kterým můžete kdykoliv zavolat. Naprosto bezpečně vám pomůžou lépe ovládat svůj život a svou životní cestu.