Jak se liší akupunktura a akupresura?

akupunktúra a akupresúra
Alternativní medicína zahrnuje velké množství nejrůznějších metod a učení, které slouží k léčení fyzických neduhů a odstraňování různých psychických obtíží. Od klasické západní medicíny se odlišují zejména svým často celistvým přístupem k lidskému tělu a duši, většinou také využívají dávných poznatků, které jsou předávány po dlouhé generace. Někdy je alternativní léčení téměř filozofickým směrem a představuje poměrně složitý ucelený systém pohledu na svět a na lidské zdraví.

Pokud bychom měli vyjmenovat všechny směry alternativní medicíny, rozhodně bychom si nevystačili s jediným článkem. V tomto příspěvku si však alespoň ve stručnosti představíme dva pojmy, se kterými se už setkal snad každý z nás, někdo možná dokonce „na vlastní kůži“ – jsou to akupunktura a akupresura. Tyto dvě alternativní léčebné metody jsou totiž proslavené po celém světě a poměrně běžné jsou také u nás. Obě dvě vychází ze znalostí tradiční čínské medicíny. Co ale mají společného a čím se od sebe naopak liší?

Akupunktura

Akupunktura je prastará léčebná metoda, která využívá poznatků tradiční čínské medicíny. Používá se už po dlouhá tisíciletí a dokonce již v dalekém 7. století našeho letopočtu se v Číně stala uznávaným a samostatným lékařským odvětvím. Postupně se povědomí o ní šířilo do ostatních koutů světa, lidé v Evropě se s ní poprvé mohli seznámit v 17. století. Tehdy však na našem kontinentě a v Čechách nebyla tak známá a běžná jako v současnosti.

Podle akupunktury se na lidském těle nachází velké množství míst, jejichž stimulací je možné ovlivnit proudění životní energie, která se označuje jako čchi. Tyto akupunkturní body nejsou velké, největší z nich měří pouhého půl centimetru, a proto je velmi důležité, umět je přesně určit. Dohromady jich existuje přibližně 700, ale pro běžné léčení a odstraňování nejčastějších zdravotních potíží se nejvíce používá pouze 150 z nich.

Akupunktura využívá k samotnému léčení speciální nerezové jehličky, které se do akupunkturních míst zabodávají. Není se však třeba toho obávat, protože jejich hrot je velice ostrý a průnik do těla pro pacienta většinou zcela bezbolestný. Nejčastěji se lze setkat s jejich aplikací na ušní boltce, právě tam se totiž nalézá vůbec nejvíce těchto bodů.

Akupresura

Také základy akupresury nalezneme v tradiční čínské medicíně. Zatímco ale akupunktura používá k obnovení správného proudění životní energie kovové jehličky, akupresura je méně invazivní. Na určené body totiž působí pouhým tlakem. Nejčastěji léčba probíhá jednoduchým stlačováním přesně určených míst prsty, případně tupými předměty.

Byly dokonce vyvinuty také další léčebné metody, které využívají k nápravě fyzických a psychických obtíží akupunkturní body. Zdraví je možné ovlivnit například tím, že se na tyto body působí teplem (tzv. moxování), speciálními magnety (magnetopunktura) nebo dokonce cíleně mířeným světlem, laserem, případně i elektrickým proudem.

Rada od věštkyně
Zdravotní potíže je třeba vždy konzultovat také s lékařem. Pokud se však pouze necítíte dobře, můžete se obrátit pro radu k věštkyni a nechat si vyložit karty. Touto cestou lze nalézt způsob, jak změnit svůj život k lepšímu.