Jasnovidectví a věštění

Jasnovidectví je úzce spjato s věštěním. Když má někdo ten dar, bude zřejmě v jeho moci ovlivňovat jiné lidské osudy, dokonce i zabránit některým neštěstím. Je to pro člověka mimořádná schopnost, dána talentem či mocí shůry.

Lákavé tajemno

Jasnotidectvo

Lidé, kteří se setkávají poprvé s věštkyní těchto schopností, tváří v tvář, mají jisté obavy z toho, co jim předpoví, ale jejich touha po poznání, kam se bude jejich život dál ubírat a třeba jejich nerozhřešené události, mohou dostat konečně ten správný spád. Není to totéž jako přijít k lékaři a odejít s diagnózou a postupem léčení. Věštkyně totiž pracují na jiné bázi, nemají ve své pracovně žádné laboratorní přístroje, přesto mají nadání, vidět do těla a mnohdy tak přesně určit, co se v něm odehrává. Místnost zdobí úplně jiné věci, které jsou k těmto magickým rituálům potřeba.

Každá věštkyně má také jiné postupy, kterými přichází na kloub dané věci – někdo se umí přepojit do astrálního těla a informace čerpat odtud, jiná věští z kávové sedliny, z dlaně, pomocí karet, ale i třeba tím, jakou barvu má aura (stupeň duchovní úrovně). Možná i podle toho poznáte, která „čarodějka“ bude vašemu srdci nejblíž. Nicméně nikdy by neměly být obrazy, které jasnovidec vidí přibarvovány nebo dokreslovány, mohlo by to spíše uškodit. Vnitřní zrak a dokonalé soustředění tak vyžaduje značný trénink.

Je to až k nevíře, jaké nadání věštci a věštkyně mají

Při pouhém podání ruky nebo poslechnutí si vašeho hlasu vám zkušený věštec může říct, co jste prožili a co Vás čeká. Někdo sice namítá, že k věštkyni se chodí jen s problémy a to, že vám někdo řekne: „Ano, vy ten problém máte“ pro vás nebude až takovým překvapením, jenže to, co se bude dít dál, vám sebere dech. Dobrý věštec či věštkyně Vám ukážou budoucnost a odpoví na všechny Vaše otázky. Dar poznávat budoucnost je šance a záleží jen na vás, jak s tím naložíte.

Praví jasnovidci mnohdy dokážou předpovědět budoucnost i s tím černým, co s sebou přináší. Zabránit problémům tak mohou třeba jen oni, je to koneckonců i velká zodpovědnost za spoustu životů. Věštci tak mezi námi jsou a budou, je jen otázka, jestli se o své vědomosti a zkušenosti budou chtít podělit s námi, obyčejnějšími, kteří tyto vlastnosti sice nemají, ale chtějí se o nich dozvědět, co nejvíce.

Jasnovidectví by nemělo být zneužíváno, mělo by vycházet ze samotného nitra Boha, jedině tak bude člověk po zásluze odměněn a věštění bude přinášet čistý úmysl. Šestý smysl nebo jak to jinak nazvat, je tak pro mnohé z nás, co pevně stojí na nohou vzdálený pojem, ale nikdy nevíme, kdy se nám bude jasnovidectví hodit. Jen pozor na podvodníky a choďte jen k prověřenému zdroji. Člověk musí být obezřetný a nenaletět nedůvěryhodným osobám.

Máte jakoukoliv otázku týkající se Vaší budoucnosti?
Věštění a poradenství přes telefon Vám přináší okamžitou odpověď na Vaše otázky – rychle, anonymně a s úžasnou přesností. Otázky ohledně partnerů, lásky, financí, zdraví či dětí, všechny tyto otázky mohou být zodpovězeny během několika okamžiků.