Karma – zákon příčiny a následku

Karma spojuje minulost a její následky, je odrazem naší osobní a rodinné historie. Karma reflektuje pozitivní i negativní skutky, kterými prošla duše během celé své existence. Je zákonem příčiny a následku.

Následek a příčina se přitom mohou projevovat téměř okamžitě, ale i několik let po sobě. Následek se může dostavit dokonce až v některém z budoucích životů. Čas není rozhodující, sílu spojení příčiny a následku neoslabuje. Stejně jako jsou karmicky provázány skutky, události nebo vztahy, jednotu tvoří i myšlenky spolu se svými odrazy v realitě.

Ruce, mysl a srdce

Karma je výsledkem aktivit rukou a těla. Na jejím dotváření se však podílí i mysl a myšlenky. Mysl může karmě prospět tím, že tvoří něco nového, pomáhá a podporuje ostatní, usiluje o dobro jiných. Naopak působí i negativně, když ostatním ubližuje, třeba jen psychicky. Zatížení karmy roste s tím, jak jiné omezujeme, kritizujeme nebo ponižujeme. Negativní karmu si vytváříme tím, jak dáváme přednost vlastním zájmům a potřebám svého ega nad potřebami ostatních. Karma je spjata také s city a srdcem. Láskou ji můžeme zdokonalit, záští zvětšujeme svůj karmický dluh.

Karma vzniká činností rukou, mysli a srdce. Právě ruce, tělo, mysl či srdce ji proto zase mohou očistit. Sebe i ostatní můžeme uzdravit především láskou. Řídit se srdcem je z karmického hlediska rozhodně lepší než se řídit myšlenkami a rozumem.

Karmická astrologie

Karma se projevuje v přítomnosti, ale svoji příčinu má v minulosti. Do hluboké minulosti však většina z nás nevidí. Pomoci může astrologie a naše věštkyně. Ty mohou dát přesný obraz osobní i rodinné karmy, odhalit osudovou cestu a životní úkol.

Karmická astrologie podporuje duchovní růst člověka a jeho sebezdokonalování. Dává prostor k odpuštění a přijetí minulosti. Umožňuje změnit své skutky pozitivním směrem.

Všechno zlé je pro něco dobré

Úkolem duše je odpoutat se od své negativní karmy, odčinit svůj karmický dluh. Proto se vtěluje do nových životů. Zažívá stále znovu obdobné situace, aby je nakonec pochopila a naplnila tak své poslání. Duše se také zařazuje do rodiny, setkává se s lidmi podobných povah a chování, zažívá emoce, aby se jednou provždy poučila. Jejím úkolem je posunout se na duchovní cestě, jít dál směrem k pozitivní karmě, přiblížit se ke svému srdci.

Právě karma může stát za kritickými výzvami, kterým v životě čelíme. Špatná karma negativně ovlivňuje životní cestu. Brání toku energie. Má nepříznivý dopad na vztahy, zdraví, profesní život nebo finance. Na druhé straně dává prostor k nápravě. Způsobem, jak potlačit negativní karmu je především odpuštění, odpuštění ostatním i sobě.

Ve svém životě potkáváme osoby, které nám zrcadlí naše nejhorší vlastnosti. Často je nechceme vidět. Nejlepším způsobem, jak tyto situace zvládnout, je přijetí. Poděkujte dotyčnému za reálný obraz. Nehledejte pohodlí, ale postupujte dál, abyste mohli duchovně růst.
Vypořádání se s vlastní karmickou zátěží bývá bolestné. Na konci cesty bolesti a ztrát však přichází úleva, která by jinak nepřišla. Ty nejnepříjemnější situace jsou těmi největšími životními lekcemi.

Nikdy není pozdě

Karma není pevně daná a neměnná. Duše má sílu ji vytvářet stále znovu, měnit ji k dobrému. I to špatné lze využít ve svůj prospěch. O svých skutcích může člověk rozhodovat, ať jsou okolnosti dané negativní karmou jakékoliv.

Nikdy není pozdě. Karma není osud. A osud se dá vždy zvrátit. Záleží především na tom, zda chce být člověk šťastný nebo se chce trápit. Klid se dá najít v každém přítomném okamžiku, otevřeme-li své srdce a opustíme svůj strach.