Magie svíčky

Mágia sviečky

Snadno dostupný, přesto velmi efektivní způsob ochrany a očisty – to je bílá svíčka a její plamen. Stačí svíčku zapálit a již vás chrání před temnými silami, a s vámi i prostor kolem vás. Je přitom jedno, jestli půjde o obyčejnou čajovou svíčku, elegantní dlouhou svíčku nebo širokou stolní svíčku. Důležitý je plamen svíce, velikost svíčky ho přitom posiluje. Stejně tak se účinky násobí s počtem zapálených svíček.

Pokud máte více svíček, ideálním tvarem je kruh. Jako magický rituál funguje již samotné zapalování svíčky/svíček. V případě svíček v kruhu je vhodné v zapalování postupovat ve směru hodinových ručiček.

Svoji roli hraje i barva svíčky, ta se prostřednictvím plamene vlévá do okolního prostoru a plní ho tak energií dané barvy. V případě bílé svíčky půjde především o ochranu a očistu.

Symbol života

Svíčky jsou od pradávna považovány za posvátné předměty. Vážou se totiž k elementu ohně a ten se pojí přímo s bohy. Svíčky osvětlují život, symbolizují stvoření. Do temnoty vnáší světlo. Pročišťují temné energie. I proto patří k základním magickým předmětům při nejrůznějších rituálech, obřadech a magii.

Barvy svíček

Základní barva svíčky je jistě bílá. Nese v sobě čistotu a sílu. Má schopnost zesílit účinky všech dalších barevných svící. Hodí se pro ochranné a očistné rituály, ale obecně pro všechny rituály a kouzla. Spaluje to špatné a přináší to dobré. Je zdrojem energie.

Schopnost spalovat vše negativní má i černá svíce. Ta nese léčivou energii, která vyhání vše zlé. Odstraní ze života temné bytosti, ale i vlastní strachy a negativní emoce.

Negativní emoce jako je hněv, nenávist, závist, žárlivost, agresivita nebo touha po pomstě spaluje červená svíce, svíce v barvě krve. Červená svíce je zdrojem životní síly, vášně a odvahy.

S láskou jako takovou se pojí růžová svíčka. Pomáhá v probouzení lásky, ale i sebelásky. Její plamen otevírá srdce, povzbuzuje romantiku, ale i relaxaci.

Pokud půjde o duchovní záležitosti, nejvhodnější bude fialová svíce. Ta se snoubí s magií jako takovou. Je symbolem mystiky a tajemna. Její plamen prohlubuje intuici, probouzí duchovní síly. Fialová svíčka zesiluje působení kouzel.

Zelená svíce přináší energii hojnosti. Symbolizuje růst, naději a život.

Modrá svíce, svíce v barvě nebe se pojí s ozdravnými rituály. Přináší harmonii, klid, uvolnění a také inspiraci. Spaluje pocity prázdnosti a samoty.

Tyrkysová svíce pomáhá v komunikaci s ostatními. Je svící přátelství. Mezilidské vztahy podporuje i plamen žluté svíce, svíce v barvě slunce. Přináší výřečnost.

Žlutá svíce je také zdrojem sebedůvěry a úspěchu.

Je to jednoduché!
Pokud máte pocit, že vám v životě něco chybí, vyberte si některou ze svící a vykonejte svůj malý magický rituál. Stačí zapálit plamen svíce a soustředit se na to, co má svíce spálit a co má její světlo přinést.

Pokud vám přece jenom tento rituál nestačí, můžete využít i pomoc některého z našich věštců, astrologů, numerologů nebo kartářek. Přinesou vám rady a řešení nejrůznějších životních situací.