Nové planety ovlivňují chod dějin

Nové planéty

Lidé vzhlížejí ke hvězdám už od pradávna. Vzhlížejí k nim proto, aby se jim klaněli, obdivovali je a hledali v nich tajemství celého vesmíru i jednotlivých lidských životů.

Hvězdy mají prostřednictvím astrologie odpovědět na mnohé otázky. Zatímco antická, středověká či renezanční astrologie si lépe poradila s otázkami každodenního života, moderní astrologie dokáže vysvětlit i otázky týkající se lidstva jako takového a celých lidských dějin. Je to také díky tzv. novým planetám.

Objevy posledních staletí

Jako nové planety se označují Uran, Neptun, Pluto. Antická nebo středověká astrologie je totiž neznala. Na rozdíl od Slunce, Měsíce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupitera nebo Saturnu nejsou totiž viditelné pouhým okem. K jejich vidění je třeba moderní technika a vyspělé dalekohledy.

Existence Uranu byla potvrzena až na konci 18. století, kdy se objevil v hvězdářských dalekohledech. Neptun byl objeven až v polovině století devatenáctého, jde o první planetu objevenou matematickými výpočty. Pluto musel na své objevení čekat ještě déle. Do hledáčku vědců i astrologů se dostal až se svým objevením v roce 1930.

Transpersonální planety

Uran, Neptun a Pluto představují nejvzdálenější planety naší Sluneční soustavy. I proto nejsou viditelné tak jako jiné planety.

Zatímco Slunci trvá pouhý rok, aby prošlo celým zvěrokruhem, Uran, Neptun a Pluto potřebují daleko delší časové období. Uran potřebuje na to, aby prošel celým zvěrokruhem, 84 let. Neptun potřebuje dokonce 164 let. Nejvzdálenější Pluto urazí pouť zvěrokruhem za 247 let. Jeden lidský život na sledování pouti Pluta nemůže stačit. Jejich cesta je dlouhodobá. Také působení těchto planet je dlouhodobé.

Uran, Neptun a Pluto nemají takový vliv na jednotlivce jako na celé generace lidí. Týkají se jich záležitostí celého lidstva. Odpovídají spíše na otázky ohledně lidské společnosti než jednotlivců a jejich konkrétních životů. Proto se také označují jako transpersonální planety.
Uran, Neptun a Pluto předurčují zásadní společenské změny, jejich vliv se odráží v podobě celých historických období, ovlivňují celé generace lidí.

Charakteristika celých generací

Právě díky transpersonálním planetám se dá vysvětlit, proč nesou různé generace lidí různé rysy a proč je daná generace natolik podobná. Je to tím, že Uran, Neptun nebo Pluto prochází během narození lidí stejné generace stejným znamením. Toto znamení předurčuje rysy všech lidí dané generace.

Například Neptun zůstává v jednom znamení 14 let. Je vládcem ideálů a iluzí. Vypovídá o tom, jaké má daná generace ideály a touhy, předurčuje hlavní ideologie, filosofie a náboženství.

V roce 2012 se přitom vrátil do svého domovského znamení Ryb. To přináší velké změny v politických a náboženských názorech. Mění se společnost jako taková, mění se duchovní orientace i pohled na krásu. Dá se očekávat, že tyto změny ještě budou nabývat na objemu.

Jak jste na tom vy? Jaké změny vás čekají?
Také si v tomto složitém období plném změn nevíte rady? Hledáte odpovědi skryté ve hvězdách? Obraťte se na některého z našich zkušených astrologů.