Runy

Runy jsou znaky, které byly používány starými germánskými kmeny v jejich jazycích. Nejhojněji byly používány ve Skandinávii a na ostrovech dnešní Británie.
O stáří runového písma svědčí i fakt, že první zápis runami se datuje do roku asi 150 našeho letopočtu.

Runy a jejich sady

Známe několik druhů run, které se od sebe navzájem liší. Jejich souborům říkáme futharky. Představme si nejznámější z nich.

Germánský futhark prostý

Jde o nejstarší dochovanou runovou abecedu. Germánský futhark prostý zahrnuje 24 run rozdělených do tří skupin (aettů) po osmi znacích. Tyto skupiny jsou zasvěceny bohům, po nichž jsou pojmenovány.

Rozeznáváme Týrův aett, Freyův aett a Hagalaz aett.
Germánský futhark prostý je nejznámější runovou abecedou. Jeho runy jsou nechvalně proslulé tím, že je za druhé světové války ke svým účelům zneužili a upravili nacisté.
Název celé abecedy je odvozen od jejích počátečních run (F, U, TH, A, R, K).

Anglosaský futhork

Dalším způsobem zápisu run je Anglosaský futhork. Název je opět tvořen prvními runami v řadě. Pořadí je ale trochu jiné, než u Germánského futharku prostého (F, U, TH, O, R, K).

Se vznikem datovaným k roku 800 našeho letopočtu jde o mladší způsob zápisu run. Zajímavostí je, že počet run v tomto zápisu se postupem času měnil. Původní verze obsahovala 24 run. Tento počet se ale poté navýšil, a to nejdříve na 26 a později na 33 run. I znaky Anglosaského futhorku se dělí do tří aettů.

Vikingský futhork

Nejznámějšími uživateli run jsou bezesporu vikingové, staří severští válečníci, kteří hrdinně vyráželi na svých typických lodích, drakkarech, dobývat ostrovní Evropu. Díky Vikingům zná runy většina dnešních Evropanů, a bez toho, aby se o ně zajímala je alespoň v náznaku schopna říci, o co vlastně šlo.

Vikingský futhork je opět mladší abecedou, než je Germánský futhark prostý, jeho vznik je datován k roku 800. Počet run byl snížen na pouhých 16. Tyto jsou rozděleny do tří skupin, jednou po šesti a dvakrát po pěti znacích.