Věštby pro rok 2020

Věštby pro rok 2020

Svět se neustále mění, období prosperity a bohatství se střídají s úpadkem a v lidských dějinách proběhlo již nemálo válečných konfliktů a jiných katastrof. Jak si v tomto ohledu povede rok 2020, bude ve znamení ekonomického růstu nebo na něj historie nebude vzpomínat příliš v dobrém?

Pokud se podíváme na proroctví Nostradama, Baby Vangy a Sibyly Weissové, měli bychom zpozornět. Všichni z nich se totiž jednotně shodují na tom, že letošní rok bude pro většinu lidí velmi obtížný a je navíc naplněn hned několika vážnými hrozbami.

Věštba slavného Nostradama

Nostradamus (pravým jménem Michel de Nostredame) patří bezesporu k vůbec nejslavnějším věštcům lidské historie. Tento francouzský lékař židovského původu žil v 16. století a již jako mladík se nadchnul pro astrologické výpočty.

Jaký bude podle něj rok 2020? Ve svých proroctvích jej rozhodně nevidí nikterak optimisticky. Uvádí totiž, že tento rok bude naplněn válečnými konflikty, které mohou vyústit ve válku velkého rozsahu a obrovských škod. Důvodem mnoha těchto závažných sporů bude náboženství. Zároveň lze očekávat přírodní katastrofy, má dojít ke znatelnému úbytku lesních porostů, hrozí také rozsáhlé požáry a v jiných koutech světa naopak ničivé povodně.

Věštba slepé Baby Vangy

Bulharská věštkyně Baba Vanga získala schopnost předpovídat budoucnost již jako mladá dívka. Tehdy oslepla a již navždy ztratila možnost vidět okolní svět, namísto toho se u ní ale objevil tajuplný vnitřní zrak, jehož prostřednictvím viděla události, které se teprve stanou.

Rok 2020 podle ní nebude pro lidstvo rozhodně příznivým. Předpovídá, že toto období bude naplněno válečnými konflikty a hrozbu spatřuje dokonce v možnosti použití ničivých chemických zbraní. Aby toho nebylo málo, letošní rok se má nést také ve znamení závažných klimatických problémů. To již tak překvapivé není, vždyť mnoho vědců opakovaně upozorňuje, že konzumní styl a stále se zhoršující znečištění životního prostředí může mít obrovský negativní dopad na naši planetu…

Věštba Sibily Weissové

Z trojice uvedených věštců je Sibyla Weissová pravděpodobně nejméně známá, přestože i její věštby se až s mrazivou přesností naplňují. Tato žena s tajuplnými schopnosti a německým původem žila před několik staletími na Chebsku a jsou o ní zmínky i v několika pověstech.

Právě tato žena, která byla prostým lidem považována za čarodějnici, předpověděla, že v roce 2020 vypukne smrtelná epidemie, která se bude velmi rychle šířit a nevyhne se ani našemu území. Tato choroba připomínající chřipku, ovšem s mnohem horším průběhem, má způsobit obrovské utrpení mnoha lidem.

Toužíte vědět, jaký bude váš osobní život po zbytek letošního roku?
Stačí se optat věštkyně a nechat si vyložit karty osudu.