Věštění z hracích kostek zvládne každý

Veštenie z hracích kociek

Je mnoho způsobů, jakými je možné věštit a předvídat budoucnost naši i ostatních. Jednou z poměrně jednoduchých metod, kterou je schopen naučit se každý z nás, je věštění z hracích kostek. Ale na rozdíl například od karet, v tomto případě bychom měli věštění provádět pouze pro druhé osoby, nikdy sami pro sebe.

Základní postup

I když hrací kostky slouží primárně pro zábavu či hru o peníze, pokud je použijeme k věštění, neměli bychom k nim přistupovat lehkovážně. Ideálně by měl být přítomen ten, kdo věští i ten, komu je osud vykládán. V místnosti by neměl panovat hluk, je vhodné udržovat spíše šero a může se zapálit jedna či více bílých svíček.

Na stůl si bílou křídou naznačíme kruh o průměru přibližně 30 cm. Při házení by pak měly kostky vždy skončit v něm. Pokud se nám nepodaří vůbec trefit do kruhu ani jednou kostkou, je to znamení, že v ten den není pro věštění vhodná chvíle. Jakmile provedeme hod a kostky skončí uvnitř vyznačeného kruhu, sečteme jejich hodnoty. Právě výsledné číslo nám naznačuje děj budoucí.
Často ten, komu věštíme, před samotným hodem položí otázku, na kterou chce znát odpověď. Není to ale nezbytně nutné.

Jak výsledek interpretovat

Pokud je výsledný součet kostek:

 • 3
  Pravděpodobně nás brzy čeká nějaké příjemné překvapení nebo dostaneme pozitivní zprávu, něco se nám podaří.
 • 4
  Čtyřka naopak nevěstí nic dobré, měli bychom očekávat zklamání nebo nějaké nepříjemné potíže. Můžeme také dostat špatnou zprávu nebo se v našem životě objeví jiné nenadálé komplikace a překážky.
 • 5
  Dostaneme se pravděpodobně do neobvyklé situace, se kterou si možná nebudeme vědět rady. I když se bude zdát vše nezvyklé, výsledek bude spíše pozitivní. Možná se nám dostane nečekané pomoci nebo se nám nakonec splní některé z našich přání.
 • 6
  Hrozí nám ztráta něčeho, na čem nám záleží. A nemusí jít pouze o ztrátu finanční nebo materiální. Měli bychom se mít proto na pozoru, více si hlídat své věci a nezaplétat se do zbytečných sporů.
 • 7
  Čekají nás potíže v mezilidských vztazích. V tomto případě se může jedna například o podlost či podraz od někoho blízkého, případně také o pomluvu, která nám značně zkomplikuje život. Je možné, že se dočkáme nějaké trapné nepříjemné situace.
 • 8
  Opět souvisí se vztahy s lidmi. Dočkáme se kritiky, ale pozor, v tomto případě může být oprávněná a my bychom se měli zamyslet nad tím, zda bychom neměli něco dělat jinak a zaujmout jiný postoj.
 • 9
  Pokud s někým nejste příliš zadobře, pak je právě teď ideální chvíle ke smíru a urovnání konfliktu. I když se to bude zdát těžké, zkuste udělat první krok k usmíření, výsledek se rozhodně vyplatí.
 • 10
  Desítka je šťastné znamení, které naznačuje šťastné rozhodnutí, nový začátek nebo výraznou finanční vzpruhu. Může jít také o kariérní postup v práci, nečekanou prémii, případně o novou zajímavou příležitost.
 • 11
  Značí blížící se nezávažné zdravotní problémy nebo nedorozumění s někým blízkým, případně může jít také o nějaký nepříliš důležitý spor. Měli bychom tedy více dbát na přísun vitaminů a nebýt zbytečně haštěřiví.
 • 12
  V tomto případě bychom měli nedočkavě vyhlížet pošťáka nebo si častěji kontrolovat emailovou schránku. Čeká nás totiž dobrá zpráva – taková, která nás opravdu potěší. Může jít také o šanci na významnou změnu, v tom případě bychom neměli váhat a otálet.
 • 13
  Třináctka je špatným znamením. Nejspíše se nám nevyhnou špatné zprávy, změna k horšímu nebo nějaká nenadálá zlá událost. Tento stav bude nejspíše trvat déle a měli bychom se obrnit trpělivostí. Každopádně bychom měli být v následujících dnech opatrnější než jindy.
 • 14
  V našem životě se objeví někdo nebo něco nového a příjemného. Může jít i navázání nového přátelství či dokonce vztahu nebo o novou práci. Možná se také dočkáme nějakého nečekaného překvapení, které pro nás bude velmi příjemné.
 • 15
  Hrozí nám pokušení či porušení pravidel. Měli bychom se snažit chovat čestně a podle mravních zásad. Je také dobré se vyhýbat konfliktům. Můžeme tím zabránit zbytečným nepříjemnostem.
 • 16
  Jsme na dobré cestě, která vede ke splnění našeho snu. Ale pozor, tato cesta sice vede k samotnému cíli, ale může být ještě poměrně dlouhá.
 • 17
  Máme očekávat nějakou změnu. Ta může vést k zlepšení finanční situace, ale může spočívat také v tom, že se v naší blízkosti objeví někdo, s kým jsme se již dlouho neviděli.
 • 18
  Je to pozitivní znamení, která nasvědčuje tomu, že se nám v následujících dnech či týdnech bude dařit. Něco nás potěší, rozradostní, snad se nám dokonce splní důležitý sen.
Nenalezli jste odpovědi na své otázky?
Pak se svěřte do rukou opravdové odbornice a nechte si vyložit svůj osud od kartářky, která má dlouhé zkušenosti a umí výklad správně interpretovat.