Věštění z ruky

Ač se vám to může zdát jakkoli nepravděpodobné, vaše ruce o vás dokáží vypovědět hodně. Věštění z ruky je oblíbenou formou věštění budoucnosti, která je nenáročná na další pomůcky. Stačí k ní pouze vaše ruce a zkušený věštec, který dokáže odhalit, co který záhyb znamená.

Věštění probíhá především z dlaně, která o vás skrývá mnoho informací. Tak, jako se z letokruhů dá zjistit stáří stromu, můžeme z lidské dlaně vyčíst budoucnost.

Ruce vás dělají jedinečnými

Žádní dva lidé na světě nemají stejné otisky prstů. Stejně tak nemají stejné vráskování na dlaních. Dalo by se říci, že vaše dlaně jsou jakousi mapou vašeho života, ze které lze, pokud to dokážete, vyčíst téměř vše.

Zkušení věštci vyčtou opravdu mnoho

Pokud se člověk věštěním z ruky zabývá, postupně zjišťuje, že stále je čemu se učit. K pochopení všech rysů lidské dlaně a stanovení jejich významu vůči konkrétnímu člověku je potřeba opravdu mnoho let praxe.

Proto není divu, že profesionálů, kteří provádějí věštění z ruky je tak málo. Pokud nějakého takového najdete, ceňte si ho zlatem, jde o velkou výjimku.

Jak probíhá věštění z ruky?

Věštec uchopí vaši ruku dlaní vzhůru tak, aby dokonale viděl její strukturu. Ta mu, pokud jde o zkušeného člověka, prozradí vše o vaší budoucnosti. Každý záhyb ruky na tom kterém místě má svůj význam.

S postupujícím věkem se struktura ruky mění. Se stářím se objevuje více záhybů, tedy více záchytných bodů pro věštbu. Dalo by se říci, že věštění z ruky je spojeno nejen s budoucností, ale i s minulostí člověka. Minulost má na budoucnost totiž také nemalý vliv, a právě ve vašich dlaních se skrývá jak minulost, tak budoucnost vás samotných.

Přestože jde o metodu nenáročnou na čas a vybavení, je věštění z ruky na ústupu. Zastiňují jej jiné metody, jako například věštění z karet, numerologie, astrologie, ale i řada dalších, které dokáží poskytnout jasnější vidění budoucnosti. Přes tento trend si však věštění z ruky uchovává řadu svých stálých příznivců, kteří na něj nedají dopustit.