Víly – andělé přírody

Pozemský i andělský svět je pestrý, plný krásy a úchvatných bytostí. Zatímco většina lidí věří na anděly jako takové, víly jsou často považovány jen za výmysl z pohádek a dětských příběhů. I v běžné realitě se však s pohádkovými bytostmi můžeme setkat, i víly v něm mají své místo.

Jsou bytostmi andělské říše. Jsou také anděly, anděly přírody. Andělé často bdí nad lidmi, víly oproti tomu pečují o rostliny, zvířata a přírodu jako celek.

Dalo by se říct, že andělé jsou součástí životního koloběhu. Jde jen o to, jak moc si existenci andělů připustíme a jak moc s nimi budeme komunikovat. Základním a nejjednodušším způsobem komunikace s anděly jsou andělské karty. I na andělských kartách najdeme víly jako specifický typ andělů. A kdo jsou to tedy víly?

vila

Kdo jsou víly?

V pohádkových příbězích mohou být víly zlomyslné, nepřejícné a nenávistné. Ve skutečnosti je to naopak. Víly jsou milujícími bytostmi plnými lásky, které s radostí pečují o přírodní krásy. I víly jsou nádhernými bytostmi připravenými pomoci kdykoliv, když je třeba. Jsou romantické, citlivé a empatické. Víly jsou však také plaché. Není divu, člověk se k přírodě nechová vždy právě hezky a víly vnímají přírodu jako svůj domov. Jsou ochránkyněmi rostlin, kytek nebo zvířat.

Víly jsou křehkými kráskami, které patří do čisté přírody. Dokážou rozdávat pozitivní energii, pomáhají od strachu, úzkosti a jiných negativních emocí, podporují bezstarostnost a čistý záměr. Právě tyto vlastnosti k nim nedílně patří.

Víly jsou také kouzelnými léčitelkami. K aktivitě se probouzejí spolu s jarem, kdy příroda započíná svůj nový koloběh.

Jak víly vypadají?

Víly jsou neviditelné bytosti, které mají nehmotné tělo. Znázorňují je však třeba andělské karty. Bývají nádherné, mají lidský obličej, průzračné oči a uši často nahoře zakončené do špičky. Mají tak světlé vlasy, že se jeví jako bílé.

Jde jen o drobná stvoření. Víly přelétají z květu na květ obdobně jako motýli, často také mají motýlí křídla. Září jasným bílým světlem a tak mohou připomínat i světlušky.

Elementární bytosti

Na rozdíl od andělů, kteří jsou posly nebes, jsou víly bytostmi planety Země a její přírody. Patří k takzvaným elementárním bytostem, elementálům. Náleží vždy k jednomu ze čtyř živlů (elementů). Může to být země, ale také oheň, voda nebo vzduch.

Mezi elementárními bytostmi najdeme vedle víl třeba také skřítky a elfy. Některé typy elfů a víl, spolu s bytostmi zvanými sylfy řadíme k vzdušnému živlu. Rusalky a nymfy pak jsou spojovány s živlem vody. Bytosti vázané k ohnivému živlu jsou označovány jako salamandři.

Veselí andělé

Zatímco andělé v sobě mají vážnost a klidnou sílu, víly jsou blíže pozemskému světu. Vážnost nahrazují hravostí, rozverností až lehkomyslností. Jejich svět je podobný tomu našemu, i proto dokážou lépe pochopit lidské potíže a také s nimi pomoci.

Poselství víl a andělů

Víly vnímají potřeby rostlin a zvířat stejně jako lidské myšlenky a pocity. Přibližují se však pouze k lidem s čistým srdcem. Pokud se chcete s vílami setkat, musíte mít dobré úmysly a jasnou mysl.

Víly můžete cítit v divoké přírodě, na procházce v lese, poblíž průzračné říčky nebo na třeba rozkvetlé louce. S vílami jako andělskými bytostmi můžete komunikovat i prostřednictvím andělských karet.

Andělské karty
Pokud nemáte vlastní andělské karty nebo neumíte rozšifrovat jejich poselství, obraťte se na naše věštkyně. Některé z nich používají andělské karty, aby poselství víl a andělů dokázali předat tam, kam jsou určena. S komunikací s anděly může pomoci zvláště věštkyně Daniela.