Čtení z ruky odhalí minulost i budoucnost

Výklad z ruky

Čtení z ruky může prozradit o člověku opravdu hodně – nejenom to, jak dlouhý bude jeho život, ale také, zda bude naplněn štěstím, smutkem nebo třeba samými nešťastnými událostmi. Z ruky vyčteme povahu a temperament osoby. Můžeme nahlédnout do osudu člověka, jeho minulosti i toho, co ho teprve čeká v dalších letech.

Toto umění se nazývá chiromantie a pracuje nejenom s liniemi na dlani, ale také třeba tvarem ruky jako takové.

Co vypovídají linie na dlani

Na dlani ruky jsou obvykle tři linie, které jsou nejvýraznější a dominantní. Jsou to takzvané hlavní linie.

Čára srdce

Je to horní vodorovná čára, nalezneme ji nejblíže prstům ruky. Podle jejího tvaru a dalších charakteristik se určuje povaha člověka, jeho temperament a emoce. Pokud je hodně dlouhá, pak se jedná o osobu, která se často nechává strhnout vášní a touhou, většinou je poměrně žárlivá. Pokud směřuje linie k ukazováčku, svědčí to o dobrosrdečnosti. Je-li linie hodně přerušovaná, znamená to, že člověk má ve svém životě hodně období žalu a smutku, případně neštěstí v lásce.

Čára života

Čára života se naopak nachází nejníže základně dlaně, většinou je hodně zakřivená. Pokud je naopak spíše rovná, svědčí o nedostatku sebedůvěry a sebevědomí. Je to vůbec nejdůležitější linie na dlani, protože z ní lze vyčíst celkovou vitalitu i délku samotného života. Ale pozor, přímo její délka neznamená délku života, je to poněkud složitější. Je třeba brát ohledy i na to, jak je výrazná, zda se hloubka linie mění a zda je často nebo spíše jen málo přerušovaná.

Čára hlavy

Čára hlavy je linie, kterou nalezneme mezi čárou srdce a života. Právě u čáry života většinou začíná, je mírně zahnutá do oblouku a končí až u malíčku. Lze z ní vyčíst například, jak opatrný a obezřetný daný člověk je, ale také jeho sebevědomí nebo naopak jeho nedostatek. Odráží také samotnou inteligenci a schopnosti. Pokud je tato linie krátká, naznačuje nedostatek představivosti. Jestliže je opravdu hodně dlouhá, značí až příliš velké sebevědomí.

Na dlani nalezneme mnohem více linií, které už ale nejsou tak výrazné. Například čára vztahů prochází těsně nad čárou srdce. Pokud je dlouhá a zřetelná, svědčí o šťastném a stabilním vztahu. Je-li větvená či přerušovaná, naznačuje střídání partnerů nebo časté potíže v partnerství.

Také další vlastnosti ruky mnohé napoví

Každá ruka má trochu jinou úlohu. Rozlišuje se totiž na aktivní a pasivní ruka. Která je která? To je velmi jednoduché, protože pravák má dominantní ruku pravou – upřednostňuje ji nejen při psaní, ale většinou také při každodenních běžných činnostech, pak je právě jeho pravá ruka tou aktivní. A u leváků to platí přesně naopak. A zatímco pasivní ruka odkazuje na potenciál osoby, se kterým se již narodil, aktivní ruka zastupuje to, co se člověk naučil až v průběhu svého života.

Hodnotí se také velikost rukou. Veliké ruce znamenají přemýšlivého člověka, který se do ničeho nevrhá po hlavě. Malé ruce svědčí o člověku aktivním, který rychle jedná.
Podle tvaru ruky se rozlišují ruce ohnivé (akční a problémoví lidé), vodní (umělecky založení jedinci), zemské (praktické osoby) a vzdušné (duchovně založení intelektuálové).

Patříte k lidem, kteří touží znát svůj osud?
Je mnoho způsobů, jak věštit a předvídat budoucnost. Je k tomu ale třeba nadání a zkušenosti. Odhalit, co váš čeká, může například jedna z
našich kartářek
.