Hadonoš – třinácté znamení zvěrokruhu

2

Zvěrokruh má v tradičním evropském horoskopu celkem dvanáct znamení. Není to však zdaleka tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Aktuální postavení Slunce totiž neodpovídá znamení zvěrokruhu podle daného data, je asi o znamení pozadu. Slunce navíc neprochází během roku dvanácti, ale třinácti znameními. Na přelomu listopadu a prosince zavítá i do sféry souhvězdí Hadonoš. V horoskopu však žádné takové znamení nenajdeme. Jak to tedy je?

Moderní věk

Žijeme v 21. stoletím a postavení Slunce a znamení zvěrokruhu nejsou v souladu. Astrologicky jde například o období Berana, ale Slunce je v té době ještě ve znamení Ryb, tedy o jedno znamení zpět. Tento jev je způsobený tzv. precesí, tzn. krouživým pohybem Země, který neodpovídá tvaru koule a kolmé rotační ose. Země je totiž mírně zploštělá a rotační osa při pohybu opisuje plášť kužele. Tak se za dva tisíce let stalo, že znamení zvěrokruhu neodpovídá konkrétnímu postavení Slunce.

V době Babylónské říše, kdy horoskop vznikl, bylo postavení Slunce a znamení zvěrokruhu pochopitelně v souladu.

Precese je také prvotní příčinou, díky které se mezi dvanáct znamení zvěrokruhu dostalo ještě znamení třinácté. Jedná se o znamení Hadonoše, které by v návaznosti na postavení Slunce mělo vládnout období od 29. listopadu do 17. prosince.

Souhvězdí Hadonoše lze na severní polokouli nejlépe pozorovat na přelomu července a srpna. Při setmění září vysoko na jižní obloze. Na jižní polokouli je Hadonoš nejlépe viditelný v zimním období. Jeho nejjasnější hvězdou je Ras Alhague (Hlava Hadonoše). Souhvězdí se zčásti překrývá s mléčnou dráhou.

Co je to Hadonoš?

Hadonoš je v pojetí mytologie léčitelem, který navrací zdraví a léčí, resp. křísí dokonce i mrtvé. Léky mu pomáhá sestavovat had. Pochopitelně jde především o léčivé byliny.

Období Hadonoše, tedy konec listopadu a první polovina prosince, má být obdobím zkoušek a přeměny energií. Jde o období nového vývoje.

Pokud bychom o Hadonošovi uvažovali jako o znamení zvěrokruhu, náležela by k němu část lidí zrozených ve znamení Střelce.

Lidé zrození v tomto období mají být vizionáři se silně vyvinutou intuicí a vnitřní silou. Mohou z nich být skvělí léčitelé, mystikové nebo psychologové. Na druhé straně se nemusejí během svého života naučit pracovat se svoji silnou energií, a ta je pak postupně zahubí.

Jakkoli, jsou to výrazní lidé s dobrodružnou povahou. Zpravidla mají výrazná gesta a neutrální reakce jim nejsou vlastní. Neumějí odpočívat.

Jak to tedy je?

Hadonoš je jistě zajímavým zpestřením, ale tradiční astrologie s ním nepočítá. Dvanáct znamení zvěrokruhu funguje v astrologii po tisíce let a je zbytečné na tom cokoli měnit.

Obraťte se na astrologa
Pokud vás zajímá, co hvězdy vetknuly do vínku přímo vám, obraťte se na některého z našich zkušených astrologů. Informace od astrologa jistě budou užitečné i lidem zrozeným ve znamení Střelce, resp. Hadonoše.