KVÍZ: Vyznáte se v symbolech?

Svět symbolů je tajemný a plný duchovní energie, která má schopnost uvolnit se pokaždé, když daný znak použijeme nebo s ním nějakým způsobem pracujeme. Symbol má skrytý význam, nese určité důležité poselství, má silnou magickou moc. Může být radostný, ochranný, varující nebo zrcadlit zlé úmysly.

Symboly provázejí lidstvo již od počátku. Stačí vzpomenout na pravěké skalní rytiny, tajuplné malby v jeskyních nebo ornamenty zdobící dávnou keramiku. Pravěký člověk si byl dobře vědom toho, jakou mají symboly duchovní sílu, a využíval toho ve svém životě. Symboly hrály důležitou
roli také u starověkých civilizací (vždyť třeba hieroglyfy starých Egypťanů nebyly pouze obyčejným písmem, ale každý znak nesl svůj magický význam) a spoustu jich nalezneme i v náboženstvích po celém světě.
Výklad jednotlivých symbolů není vždy jednoduchý, jeden znak může totiž často v závislosti na různých okolnostech zastupovat různá sdělení. Někdy je naopak jeho poselství zřetelné. Rozumíte symbolům a jejich významu? Ověřte si své znalosti v kvízu, kde naleznete celkem 10 symbolů, které patří k těm běžnějším:

Rozumíme symbolem a jejich významu? Ověřte si své znalosti v kvízu, kde najdete celkem 10 symbolová, ktere patříme k tým běžnějším.
Správne riešenie kvízu nájdete dole pod článkom.


1) Pyramida

Správne riešenie kvízu nájdete dole pod článkom.

pyramid-1484603_640


2) Jednorožec

a) představuje hrozící nebezpečí, varuje před nepřáteli se zlými úmysly
b) symbolizuje čistotu, lásku a dobro
c) znamená plodnost a bohatou úrodu

unicorn-2875349_640


3) Spirála

a) symbolizuje nedostatek sebevědomí
b) znamená dalekou cestu do neznáma
c) představuje nekonečno, stále se opakující děj

stained-glass-1181864_640


4) Vejce

a) varuje před skrytým nebezpečím
b) značí plodnost, úrodu, nový život
c) symbolizuje zranitelnost a náchylnost k chorobám

easter-egg-3157888_640


5) Had

a) symbolizuje mimo jiné sílu, zdraví, schopnost uzdravení (ale také zlo)
b) představuje bohatství a blahobyt
c) znamená, že o nás kolují drby nebo nemístné řeči

snake-3066876_640


6) Kruh

a) symbol neustálého koloběhu života – smrti a znovuzrození
b) naznačuje citové strádání, nedostatek lásky
c) upozorňuje, že nás čeká v životě významná ztráta

wellness-2758146_640


7) Pentagram

a) symbolizuje nepříznivé změny v životě
b) je znakem plodnosti a hojnosti
c) ochranné znamení, propojuje pět základních prvků (země, vzduch, oheň, voda a pátý element)

stars-2354296_640


8) Čtverec

a) varuje, že se ocitáme v bludném kruhu
b) zastupuje hmotu, svět a realitu
c) varovný symbol – upozorňuje, že nám či našim blízkým hrozí nebezpečí

network-268319_640


9) Nekonečný uzel

a) značí, že náš život je příliš chaotický, chybí mu určitý řád
b) znamená dlouhou a strastiplnou cestu
c) symbol, který představuje věčnost a štěstí

vector-2150004_640


10) Keltský kříž

a) symbolizuje velké neštěstí a smrt
b) značí především důstojný život a nezlomného ducha
c) představuje nedostatek štěstí, pocit osamění až zoufalství

ireland-2701549_640


Správné řešení kvízu: 1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6a, 7c, 8b, 9c, 10b