Lidské tělo a čakry

čakry

Při prolínání kultur se do střetu dostávají zcela protichůdné vědomosti a zkušenosti. Naši vědci žasnou, že ač nemohou nic vypátrat a změřit, že to stejně funguje. Někteří to pak ony věci popírají, ale to je jen jejich omezenost, protože nelze přece tvrdit o něčem, že není, když jsem to já neviděl, a ještě k tomu na vědecké půdě. A ač to nebylo vysloveno, jde mimo jiných také o čakry.

Co to jsou čakry?

Pojem “čakry” vychází k asijského prostředí, kdy to jsou energetická místa či centra v lidském těle. Obvykle jsou popisovaná jako vír nebo kruh, ale asi jde o nepřesný překlad, protože o žádný kruh vlastně nejde. Jinak to jsou vlastně spojnice dvou bodů na lidském těle, které v sobě nesou určitou energii a s ní spojené i určité vlastnosti. Zatím současná věda čakry nedokázala potvrdit žádnými medicínskými testy, ale sami jsme se mohli na sobě přesvědčit, že některá místa na našem těle mají určité spojení s místy jinými. Takových spojnic, čaker, existuje velmi mnoho, třeba neznámou čakrou může být například spojnice od meziprstí mezi malíčkem a druhým prstem na pravé noze směrem k srdci.

Hlavní čakry

Protože čaker je mnoho, bylo během vývoje stanoveno sedmero hlavních, někdy se uvádí čaker 1. řádu, z nichž pět je dvojitých a mají tak přední i zadní vedení. Ještě bychom se měli zmínit o pojmu prána, protože to je velmi jednoduše řečeno energie, která čakrami proudí a ovládá tak všechny procesy v těle, v našem pojetí by to mohla být duše a nervová soustava a krevní oběh.
Hlavní čakry se jmenují kořenová (základní), sakrální, solární (pupeční), srdeční, krční (komunikační), čelní (příkazová) a temenní (korunní). Čakry pak podle asijské filozofie vyživují pránou jednotlivé orgány, na které jsou spojené, ale také ovlivňují psychologii člověka a prožívání určitých situací či stavů. Čakry také předávají energii do aury.

Vedlejší čakry

Mimo hlavních sedmi je možno pracovat i s dalšími vedlejším.Mezi ně se počítají emocionální (brániční, ezoterická či léčitelská), myšlenková (brzlíková, filozofická či magická), týlová (čakra studnice snů), světelná (vizionářská), mezidimenzionální („univerzální žena“, čakra touhy či soucitu) a mezidimenzionální („univerzální muž“, čakra reality či účelu).

Funkce čaker

Každá čakra má své uložení, a to i někdy mimo lidské tělo, a má svou funkci. Z předešlého textu je také asi všem jasné, že správná funkce čaker má zásluhu na zdraví lidí, na jeho rovnováhu, ale také na přijmu bioenergie. Vysvětluje se to i tak, že v čakrách rotují (víří) energie, ale i sama asijská věda s tím má potíže, protože na tyto víry není jednotný pohled a dokonce si výklady protiřečí. Pokud je tělo v rovnováze, je zdravé, čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy se pak projevují jako nemoci, bolest, špatná psychika, která má vliv i na špatné mezilidské vztahy a řešení životních situací.

Jak vypadá čakra

Představa čakry není určitě jednoduchá,, ale lze si ji představit jako kruhový vír, který je umístěn centricky k povrchu těla. Když si to zjednodušíme, jde o rotující proud, který probíhá v určitém směru našim tělem. Jde ale jen o energii, takže čakra prochází orgány těla, kostmi, zkrátka tělem bez ohledu na hustotu té které tělesné části.

Poruchy v toku čaker

Poruchou čakry se myslí odchylka, který je pak příznakem energetické nerovnováhy. Čakra může být za prvé ucpaná stagnující energií, elipsoidicky zploštělá nebo vychýlená některým směrem. Čakra může být také roztržení, odpojená, ale také může mít odchlípnutí některý podvír. Všechny tyto anomálie jsou spojeny s určitým problémem či nemocí.

Vyšetření čaker

Čakry není možno měřit lékařskými prostředky, proto se používá kyvadlo. Tady je nutné vědět, kterou čakru chceme vyšetřovat, pokud je top některá z předních, leží pacient na zádech, a obráceně na zádech, pokud to budou čakry zadní. Kyvadlo, dlouhé asi 20 cm, se nechá asi 5 cm nad čakrou a po chvíli by se pak mělo začít pohybovat ve směru prodění energií v dané čakře. Laik, který ale asi těžké pozná problémy, které nastaly v proudění energie, může určit, zda čakra energii přijímá, když se točí se ve směru hodinových ručiček, nebo energii vydává, když se točí obráceně.

Léčba čaker

Pro harmonizaci čaker, pozitivní ovlivnění proudění energie, neboli pro léčení, existuje více způsobů. Tím nejjednodušších způsobem využití muder.

Mudra

Mudra určité gesto, které má symbolický či rituální význam. Provádějí se i celým tělem,ale většinou jen pomocí rukou a prstů. Požívají se jako interpretace náboženských zobrazení, jsou součástí některých hinduistických rituálů a další, jak jsme již naznačili, jsou určeny k léčení. Abychom vysvětlili jejich funkci, jde o regulaci toku prány v těle.

Postup léčby

Protože je více čaker, je i více muder a i způsobu jejich použití. Opět zjednodušeně jde o kombinaci nádechů a změn poloh muder vzhledem k dané čakře. Určitý postup pak opět zharmonizuje funkci čakry a tím i celého lidského organismu.A měli bychom být zdraví a psychicky dobře naložení.

Chcete znát svou budoucnost? Máte jakékoli otázky?
Oslovte jednu z našich věštkyň, pomůžeme Vám! Tyto zkušené věštkyně s dlouholetou praxí dokážou odhalit budoucnost mnoha způsoby. Okamžitá odpověď na všechny Vaše otázky.