Malý slovníček esoterických a magických pojmů

Výkladový slovník ezoteriky

Astrologie

Zabývá se především pohybem planet na obloze a jejich vztahem k samotné Zemi, lze se setkat i s poněkud zastaralým názvem hvězdopravectví

Archetypologie

Zabývá se archetypy, které můžeme zjednodušeně definovat jako jakési zakódované představy a vzorce v našich myslích, které podvědomě ovlivňují náš život a veškeré konání

Aura

zvláštní energetické pole kolem lidského těla, které je pro většinu lidí neviditelné, může nést různé zbarvení

Čakry

tento pojem se používá hlavně v hinduismu, čakry jsou důležitá energetická centra v lidském těle, nejdůležitějších čaker je sedm

Esoterika

jde o souhrn tajných vědomostí a schopností, zahrnuje celou řadu různých duchovních praktik, úzce souvisí především s magií

Horoskop

Zjednodušeně se jej dá definovat tak, že zachycuje postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi, což se promítá do života konkrétní osoby dle různých charakteristik (datum narození apod.)

Chiromantie

Známější je pod název čtení či věštění z ruky, jedná se o schopnost předpovídat budoucnost a osud konkrétního člověka na základě linií na jeho ruce

Karma

Vychází z hinduismu a objevuje se také v dalších náboženstvích, představuje zákon příčiny a důsledky, kdy každý čin zanechává pomyslný otisk v mysli a charakter tohoto činu vede k budoucímu štěstí a spokojenosti (v případě dobrých skutků) nebo neštěstí (v případě špatných a zlých skutků)

Kyvadlo

Jedná se o těleso volně otočné kolem své osy, která však neprochází jeho těžištěm, používá se jako věštecká pomůcka při předpovídání budoucnosti

Lucidní snění

Říká se mu také bdělý spánek, je totiž spánek, kdy si sám dotyčný jasně uvědomuje, že sní a může do spánkového děje vědomě zasahovat a měnit ho

Magie

Nauka o tom, jak ovládat přírodní zákony, ovlivňovat dění a případně i lidi, podle způsobu užívání se dělí především na bílou (pomáhá, nikdy neškodí ostatním) a černou (používá se s cílem škodit, ubližovat jiným)

Médium

Jasnovidecké médium je osobou, která představuje prostředníka mezi pozemským a duchovním světem, resp. předává informace ze světa již zemřelých lidí

Numerologie

Zabývá se čísly a jejich vztahu k lidskému chování a jednání, nejdůležitějšími čísly v numerologii jsou čísla jedna až devět, věnuje se i tzv. životnímu číslu konkrétního člověka a tím, jak ovlivňuje jeho život

Pentagram

Důležitý magický symbol ve tvaru pěticípé hvězdy, zároveň je významných ochranným znamením proti zlým silám

Snář

Věnuje se výkladu a vysvětlení konkrétních snů, nejčastěji je uspořádán abecedně podle hesel

Symbolika

Věnuje se symbolům a výkladu toho, co vyjadřují, symbolem je obvykle nějaký vizuální znak, tvar nebo obrázek, přičemž ale jeho význam je hlubší

Tarotové karty

Jedná se o speciální karty, které nejsou určeny ke hře, ale k výkladu budoucnosti

Toužíte se dozvědět víc o vaší budoucnosti?
Stačí jen nechat si vyložit karty od kartářky, která s tím mám dlouholeté zkušenosti a hned se dozvíte, co vás čeká.