Vlastnosti čísla osm

Vlastnosti čísla osem

Numerologie se zabývá čísly a jejich významem. Snaží se nalézat souvislosti a vazby mezi samotnými čísly a životem člověka, jeho chováním, povahou a osudem. Nejdůležitějšími jsou v numerologii čísla 1 až 9, ty tvoří vůbec základní pilíř tohoto oboru. Některá z nich jsme si již v předchozích článcích představili. Tentokrát se zaměříme na další číslo z tohoto „pilíře“, a tím je číslo 8.

Osmička v životě kolem nás

Osmička je přirozené číslo a zároveň třetí nejmenší číslo složené. Z matematického hlediska je to také sudé číslo, které je třetí mocninou dvojky. S osmičkou se můžeme setkat v naší sluneční soustavě, právě tolik planet totiž obíhá okolo Slunce (nejvzdálenější Pluto se nově již za skutečnou planetu nepovažuje).

Toto číslo nalezneme v přírodě například u hub, které patří k tzv. vřeckovýtrusým, protože ty mají většinou právě osm výtrusů. Přesně osm chapadel má chobotnice. Mimo jiné také lotosový květ, který má důležité postavení v hinduismu, kde symbolizuje kosmickou energii, má osm okvětních plátků.

Za pozornost určitě stojí skutečnost, že při otočení této arabsky psané číslice do horizontální polohy znázorňuje symbol nekonečna, nesmrtelnosti a neustávajícího koloběhu. Také nesmíme zapomenout na to, že osmička je protonové číslo kyslíku a základy evropské hudby stojí na oktávě. Také v rovině je osm základních směrů, luštitelé to jistě znají z osmisměrek.

Význam číslo osm

Důležitý symbolický význam nese osmička v různých kulturách po celém světě, jmenovitě uveďme alespoň Čínu a Indii. A jaké jsou hlavní vlastnosti tohoto čísla?
Je považována za mocné číslo, zastupuje sílu, zdatnost, odolnost, odvahu, vytrvalost, ale také značnou pracovitost, cílevědomost a zarputilost. Osmička je symbolem financí, majetku a v obecné rovině také zisku a úspěchu. Mimo jiné vyjadřuje umění organizace, řádu a logického myšlení, zároveň i určitou míru strohosti až příkrosti, někdy až agresivitu v cestě za úspěchem.

Životní číslo osm

Není divu, že lidé, pro které je právě osmička jejich životním číslem, jsou většinou velmi ctižádostiví a ambiciózní. Mají jasnou představy, čeho chtějí dosáhnout. Často se jedná o touhu po vysokém postu v zaměstnání, značném finančním zisku, tito lidé chtějí být také uznáváni ostatními, někdy prahnou dokonce po slávě. Zkrátka a dobře, vesměs se jedná o osoby, pro něž jsou záležitosti jako úspěch, peníze, majetek a moc velmi důležité. Za svým cílem dokážou jít velice tvrdě, vytrvale a k dosažení svých snů jsou ochotní vynaložit velké množství píle a energie.

I když osoby s číslem osm mohou působit chladně, tvrdě a bezcitně, není tomu vždy tak. Někteří z nich si totiž záhy uvědomí, že materiální bohatství není vše. A někdy se proto o svůj zisk dokážou nezištně podělit s těmi, kteří jakoukoliv podporu a pomoc opravdu potřebují. Vždy záleží na konkrétním člověku, jak se svou dravou povahou naloží, jestli pouze sobecky pro svůj vlastní prospěch nebo se naučí vnímat i potřeby ostatních.

Zajímá vás vaše životní číslo?
Oslovte odborníka v oblasti numerologie a poraďte se s ním, jak právě vaše osudové číslo ovlivňuje samotný váš život, chování a jednání.