Praktický výklad karet – jak na to?

vyklad kariet

V současnosti je na trhu k zakoupení celá paleta mnoha různých výkladových karet. Každý tak má příležitost karty využít pro výklad vlastní budoucnosti. Výkladové karty nesou odpovědi na všechny otázky. Znají řešení těch menších i těch nejzásadnějších životních problémů. Mohou být také zdrojem energie a síly pro zvládnutí všech životních potíží.

Je výklad karet pro každého?

Výklad karet si údajně může osvojit každý. Každý si může najít techniky výkladu, které mu v praxi budou nejbližší. Každý se může dříve či později naučit rozeznat jednotlivé karty, pochopit jejich význam. To vše je však pouze základ výkladu.

Každý výklad stojí na dvou pilířích, tím prvním jsou znalosti techniky a významu jednotlivých karet. Tím druhým, důležitějším, jsou pak osobní vlastnosti toho, kdo karty vykládá. Jde o čistotu myšlenek a schopnost napojit se na své vyšší já. Výklad karet je totiž ve velké míře založen na vnímání a intuici samotného vykladače. To platí zvláště u složitějších výkladových systémů, pro cikánské karty nebo tarotové karty.

Přestože cikánské karty nesou obrázky, kterým lze snadno porozumět, mohou u začátečníků vést k nežádoucímu zjednodušování. Tarotové karty toto neumožňují. Na rozdíl od cikánských karet však vyžadují hlubší studium, aby byl vůbec význam jednotlivých karet pochopen a mohl být interpretován.

Tím nejjednodušším typem karet jsou andělské karty, které lze vykládat téměř okamžitě. Není potřeba žádných znalostí, studia ani teorie výkladu. Vše je jasné, příp. je to na samotných kartách či přiložené brožuře detailně popsáno.

Výklad karet sám sobě – ano nebo ne?

Výklad karet vyžaduje schopnost nadhledu. Vykladač se nesmí nechat ovlivnit svými myšlenkami, názory a osobními zkušenosti. Proto může nastat potíž v případě, kdy člověk chce použít karty pro výklad sám sobě. Zvláště pokud jde o osobní záležitosti a problémy, jen stěží si lze držet odstup. O to horší je to pro ty, kteří s výkladem teprve začínají. Člověk má tendenci si karty vykládat dle toho, co si sám přeje. Interpretuje pak sdělení karet dle svých představ a tužeb. To je samozřejmě špatně.

Výklad karet
Nadhled a neutrální přístup je výhodou věštců. Pokud si necháte vyložit karty u někoho jiného, snáze předejdete tomu, že budete ovlivňovat jejich sdělení. Výklad tak bude pravdivější.

Že nevíte, na koho se obrátit? Můžete využít naše věštce, kteří vám rádi ihned prostřednictvím telefonu osobní výklad karet zprostředkují.

Náš tip – nezapomínejte na očistu karet!

Pokud se do vlastního výkladu karet budete pouštět, začněte u těch jednodušších karetních systémů. Při výběru se však nechejte řídit také vlastní intuicí (více o Výběru karet).

Myslete také na to, že negativní energie mohou negativně ovlivnit výklad karet a jejich smysl. Karty při manipulaci a výkladu mohou pojmout různé energie. Proto je vhodné karty uchovávat například v blízkosti křišťálu, který je dokáže očistit. Obdobně působí i plamen svíčky. Stačí nad ním zlehka kartami přejet.

Plamen svíčky poslouží i pro očistu rukou. Také ruce mohou nést špatnou energii a je třeba je čistit. Tím nejjednodušším způsobem je klasické umytí rukou, které by mělo být samozřejmostí před každým výkladem. Svoji roli hraje i aura, psychické rozpoložení a myšlenky kartáře. Také myšlenka, prosba o očistu může mít příznivý vliv na výklad.