Vzpomínky na minulé životy

Svetlo

Koho by nezajímalo, co se stane po jeho smrti. Mnoho lidí zastává názor, že duše se vrátí do země, ovšem existují důkazy o převtělování? Například jistý dr. Stefenson zjistil, že spontánní vzpomínky dětí na minulé životy jsou obvykle zřetelnější, než kterákoliv jiná svědectví. Ještě důležitější však je, že jejich informace lze často ověřit přímo v rodinách a na popisovaných místech.

Ukázalo se, že většina případů spontánních vzpomínek se objevuje u kultur se silnou vírou v převtělování. Také k nim dochází během několika prvních let od smrti předchozí osoby a pouze v malé vzdálenosti od místa, kde tato osoba bydlela.

Existuje také bezpočet důkazů, že domnělé vzpomínky na minulé životy se objevují i v západních kulturách, kde pojem převtělování není příliš akceptován. Mnoho lidí si však bez ohledu na svůj názor na tento problém vybaví vzpomínky na minulý život ve stavu pozměněného vědomí, jako například při hypnóze.

Minulý život

Vědci tvrdí, že podvědomá mysl má pozoruhodnou schopnost uchovávat si informace získané čtením, sledováním televize, nebo dokonce bezděčným poslechem okolní konverzace. Podvědomí tedy může vstřebat informace o určité historické postavě nebo době a pak jich využít k vytvoření vzpomínky na minulý život. Tomuto procesu se říká kryptomnézie.

Teorie o minulém životě

Někteří parapsychologové zastávají názor, že tento druh informací lze získat pomocí mimosmyslového vnímání, kdy si člověk vzpomene na minulý život tím, že se telepaticky naladí na život někoho jiného.

Jsou i další teorie, které tvrdí, že vzpomínky na minulé životy jsou výsledkem rodové, rasové či kolektivní paměti, tedy že jsou biologickým fenoménem. Jiné se pokoušejí spojit vzpomínky na minulé životy s rozštěpením osobnosti, ke které může dojít při hypnóze prováděné za účelem léčby některých zdravotních komplikací.

Otázky zůstávají

Zatímco některé výše zmíněné teorie mohou vysvětlit některé případy vzpomínek na domnělé minulé životy, žádná z nich uspokojivě neobjasňuje, jak se do těchto vzpomínek dostávají přesné historické údaje. To je voda na mlýn zastáncům převtělování. I přes racionální jádro a důkazy o tom, že osobnost po smrti přežívá, zbývá řada nezodpovězených otázek. Která část našeho já se vlastně převtěluje? A především, proč většina lidí žádné zážitky z minulých životů nemá?

Máte jakoukoliv otázku týkající se Vašeho minulého života?
Naše věštkyně jsou zkušené odbornice a rády s Vámi proberou všechno ohledně Vašeho současného ale i minulého života. Zavolejte jim.