Základy věštění z vody

Věštenie z vody

Bez vody by neexistoval život. Tato životodárná tekutina je nezbytná pro rostliny, zvířata i člověka. Bez ní by nebylo nic. Voda náleží mezi základní přírodní živly a k věštění ji využívali naši předci již před dávnou dobou. Tenkrát ještě totiž většinou nepoužívali žádné věštecké pomůcky, ale na pomoc si přizvali samotnou přírodu a její živly – budoucnost a odpovědi na různé otázky se snažili vyčíst z ohně, větru nebo právě z vody.

Způsoby, jak věštit z vody

Způsobů, jak se dá předvídat budoucnost nebo získávat odpovědi na otázky, je mnoho. Využít můžeme stojatou hladinu rybníka, číst můžeme i z tekoucího proudu v řece nebo v potoce, případně z mořských vln. Dokonce ani nemusíme vyrazit někam do otevřené krajiny a vyhledat vodní zdroj. K věštění může totiž posloužit rovněž nádoba s vodou.

Vhození oblázku do vody

Oblíbenou metodou věštění je vhození oblázku, kamínku nebo dokonce drahokamu do vody. Je jedno, jestli použijeme například misku naplněnou vodou, jezero nebo třeba rybník. Důležité však je to, aby vodní hladina byla klidná a nezčeřená. V tomto případě se věštba čte z kruhů, které vhozený kamínek vytvoří.

Nejprve je třeba vyslovit v duchu či nahlas své přání nebo otázku, poté se kamínek vhodí do vody. Sleduje se charakter kol, která vznikají – jejich tvar, četnost a celkový počet. Většinou platí, že lichý počet kruhů znamená kladnou odpověď, zatímco sudý zápornou.

Věštění z vodní hladiny

Také v tomto případě je zapotřebí vodní hladina, která je klidná a bez vln. Tentokrát v ní čteme podobně jako z křišťálové koule – to znamená, že pozorujeme obrazy, postavy a události, které se nám na hladině postupně zjevují. Tato technika není příliš jednoduchá a většinou je zapotřebí hluboké koncentrace a především určitá dávka jasnozřivých schopností.

Věštěním z vodní hladiny může zjistit, co bude čekat nás nebo naše blízké, jak si povedeme po stránce partnerské, rodinné či finanční. Čtení z hladiny vody nám můžeme napomoci také se správně rozhodnout v případě, kdy se náš život ocitl na rozcestí.

Tajuplné vlnobití

Předpovídat budoucnost a věštit je možné pochopitelně i z vody, která není stojatá, ale naopak je její povrch zbrázděný mnoha vlnkami například vlivem větru. Sleduje se právě tvar těchto vln či vlnek, jejich intenzita, četnost, průraznost a další vlastnosti. Je zapotřebí mít dobrou intuici a dokázat se správně soustředit.

I když k nejlepším výsledkům přispěje až dlouholetá praxe, zkusit věštit ze zčeřené hladiny může každý. Stoupněte si na břeh, zavřete oči a v duchu nebo také nahlas (ale tak, aby vás nikdo jiný neslyšel), vyslovte svou otázku. Poté oči opět otevřete a sledujte vlnky na vodní hladině. Někdy je vhodný tzv. rozostřený pohled. Zklidnila se nápadně hladina po vyslovení vaší otázky? Pak můžete očekávat kladnou odpověď. Pokud je tomu ale naopak, vlnek přibylo, jsou dravější, symbolizuje to většinou odpověď spíše zápornou. Příliš výrazné rozbouření vodní hladiny může být dokonce varování před hrozícím nebezpečím.

Chcete pomoci nalézt odpovědi na vaše otázky?
S věštěním se můžeme obrátit také na někoho zkušeného, kdo má ve vínku dar jasnozřivosti a může vám pomoci nalézt odpovědi na vaše otázky. Tím pravým na svém místě je například opravdová věštkyně či kartářka.