Bílá magie: ochrana proti zlu

Biela mágia

Magie má dvě základní podoby. Může být černá, zlá, ale také bílá, tedy dobrá, prospěšná a pozitivní. Součástí bílé magie je i tzv. ochranná magie, která má chránit proti zlu. Bílá magie napomáhá ke štěstí, působí proti nespravedlnosti a chrání člověka před špatnou energií.

Ochranná magie může být člověku užitečná v mnoha různých situacích, například v případě pomluv nebo nechtěného vměšování do života jinými lidmi. Obranná magie pomáhá také rušit energetické blokády nastavené černou magií, zlými lidmi a zlými bytostmi vůbec.

Magický štít

Obranná magie neguje kouzla černé magie. Ideální je, pokud si uvědomujete, jaké kouzlo vás poškozuje a kdo ho posílá. Bránit se pak můžete prostřednictvím tzv. magického štítu.

Magický štít je typem obranného systému, který člověka chrání před zlými kouzly a útoky černé magie. Štít se dá relativně snadno vytvořit prostřednictvím vizualizace.

Vždy by měl být tvořený ze všech čtyř elementů: země, voda, vzduch, oheň – v tomto pořadí. Nejbližším štítem člověka, který potřebuje ochránit, bude štít z elementu země. Naopak, štítem, který bude negovat zlé kouzlo nejblíže jeho odesilateli, bude z elementu oheň. Kouzlo přitom opakovaně prochází všemi čtyřmi elementy, dokud zcela neztratí svoji moc.

Magický štít musí být vytvářen vědomě a je tím účinnější, čím přesnější jsou informace o zlém kouzlu a jeho odesilateli.

Magická slova

Každé slovo může mít magickou moc. Stačí do něho vložit energii z myšlenky a také ho nasměrovat tím správným směrem. Magická slova slouží v černé i bílé magii. V bílé magii mohou být magická slova prostředkem naplnění přání, ale také způsobem obrany.

Nejdůležitější je přesná formulace magických slov. Je třeba přesně formulovat, co je chráněno a před čím. Tato slova se pak svoji energií postarají o to, aby obrana fungovala. Nikdy však nefungují samostatně, člověk vždy musí vynaložit nějaké úsilí, aby dosáhl toho, co potřebuje. Žádná metoda ochranné magie neslouží samostatně, vždy musí být provázena nějakým činem a akcí.

Obdobně jako magická slova působí i modlitba. Modlitba má však obecnější charakter a tím i širší působení. Její účinky jsou však kvůli většímu rozsahu oslabené. Přesto můžeme v rámci ochranné magie modlitby úspěšně využívat, zvláště v případech, kdy nevíme, proti čemu a s kým bojujeme.

Kam se obrátit?
Bílá magie je pořád magií a jako taková má svá pravidla, vyžaduje určité schopnosti a dovednosti, proto není vhodná pro každého. Techniky bílé magie mohou být pro laika nebezpečné.
Každý však může využít bílou magii a pozitivní energii prostřednictvím našich zkušených věštkyň a kartářek. Mnohé z nich využívají kouzla bílé magie a mohou je zprostředkovat i vám, jednoduše, po telefonu.