Malý kurz tarotu I: Malá arkána a její čtyři barvy

V tomto článku si přiblížíme tarotové karty, konkrétně se zaměříme na Malou arkánu. Seznámení s kartami Malé arkány může znamenat ideální začátek pro objevování tajemství tarotu …

Balíček tarotových karet se sestává celkem ze 78 karet. 22 karet náleží k tzv. Velké arkáně (velkému tajemství) a 56 karet se řadí do tzv. Malé arkány (malého tajemství). Karet Malé arkány je tedy podstatně více než karet Velké Arkány. Přesto jim není přikládán takový význam jako kartám Velké Arkány. Malá arkána Velkou Arkánu doplňuje, v tarotu se začala také využívat později.

Aktuálně je Malá arkána nedílnou součástí většiny tarotových sad. Je také vhodná pro vstupní seznámení s tarotem. Pro začátečníky je jednodušší poznat a uchopit nejprve Malou arkánu, a až poté se pustit do Velké arkány.

Malá arkána, resp. její karty popisují zejména praktickou rovinu života.

Barvy a živly tarotových karet

Karty Malé arkány se dají připodobnit k hracím kartám. Stejně jako tradiční hrací karty má čtyři barvy. Nejsou to však piky, kříže, srdce a káry, ale meče, žezla, poháry a mince (pentakly, disky). K barvám se dají přiřadit také živly.

Hole

Hole se řadí k živlu Ohně. Nesou v sobě dynamiku, moc, sílu, energii, vášeň nebo tvořivost. Ukazují oblasti, na které se vyplatí zaměřit, naznačují, jak využít životní příležitosti. Hole jsou symbolem životní energie, také nadšení, růstu a pokroku. Náleží k mužskému principu.

Poháry

Poháry odpovídají živlu Vody. Jsou tak protipólem holí. Mají v sobě ženský princip. Symbolizují city, emoce, lásku, vztahy, také štěstí, radost a spokojenost. Ukazují na charakter emocí, také partnerské, rodinné, přátelské nebo pracovní vztahy.

Meče

Meče náleží k živlu Vzduch. Meče symbolizují rozum, rozumové vyjadřování a procesy. Souvisejí s egem. Poukazují na možné nepříjemnosti a negativní vlastnosti. Vážou se také na duševní a duchovní rozvoj, odvahu a sílu k překonávání překážek.

Mince

Mince (pentakly, disky) se vážou na živel Země. Nesou v sobě stabilitu, bezpečí a jistotu. Vyjadřují pozitivní stránky života či vlastnosti člověka (praktičnost, spolehlivost). Odkazují také na peníze, hmotné statky nebo finanční zabezpečení. Symbolizují také aktivní postoj při řešení nejrůznějších problémů. Představují úspěch či prohry.

Každá barva Malé arkány nese číselné karty od esa po desítku. Patří k nim také čtyři dvorní karty. Jde o pážata, rytíře, královny a krále. Každá z těchto karet snoubí svůj vlastní význam spolu s barvou a živlem (více o dvorních kartách najdete v článku Malý kurz tarotu II).

Zajímá vás více? Chcete odhalit celé tajemství tarotových karet?
Mnoho užitečných informací najdete v našich dalších článcích. Vlastní plnohodnotný výklad od zkušených profesionálů můžete získat prostřednictvím našich věštců. Jsou vám k dispozici ihned, v kteroukoli denní dobu, bez objednávání nebo složitého dojíždění.

Stačí jen vytočit to správné číslo a nechat si vyložit karty od některé z našich kartářek. Mezi našimi kartářkami najdete ty, které se zaměřují právě na tarot, ale také další, jejichž doménou jsou třeba karty cikánské nebo andělské.

Obrázky jednotlivých karet Malé Arkány s odkazem na jejich výklad