Malý kurz tarotu II: Dvorní karty Malé arkány

Tarotová sada sestává z Malé Arkány a Velké Arkány. Malá arkána představuje karty, které se hodí pro první seznámení s tarotem. Karty malé arkány jsou číselné (od esa do desítky) a nečíselné. My se v tomto článku zaměříme právě na ty nečíselné, tzv. dvorní karty Malé arkány, označované také jako figury.

Jde o pážata, rytíře, královny a krále, které mohou nabývat čtyř různých barev (stejně jako číselné karty Malé arkány). Celkem se tedy jedná o šestnáct karet.

Barvy Malého tarotu zastupují hole, poháry, meče a mince (pentakly, disky) – více o barvách Malé arkány najdete v článku Malý kurz tarotu I.

Výklad dvorních karet

Dvorní karty nabízejí variabilní výklad a jejich intepretace proto není jednoduchá.

Nabízejí více podob výkladu – mohou symbolizovat přímo konkrétní osoby, často však poukazují na vlastnosti a osobnost samotného tazatele. Dalším významem těchto karet mohou být i situace nebo nadcházející události.
Výklad dvorních karet je ovlivněný zkušenostmi a intuicí kartáře.

Význam dvorních karet

Dvorní karty, jak napovídá samotný název, souvisejí se členy královských dvorů středověku. Občas se můžeme setkat i s obměnou, např. namísto tradičních pážat a rytířů se užívá označení princ, princezna, syn, dcera apod. Figury si však vždy zachovávají danou hierarchii, kdy páže je nejmladší a nejméně zkušený, rytíř je téměř dospělý člověk, kterého mají k dospělosti dovést nadcházející výzvy. Královna je dospělá, zralá žena a zkušená panovnice, ještě výše je pak samotný král jako nejvyšší vládce a nositel mužského principu. Na rozdíl od krále a královny nemá ani páže ani rytíř ryze mužské ani ryze ženské vlastnosti.

Jednotlivé figury

Páže

Na královských dvorech se pážata označovali mladíci, téměř děti, kteří sloužili jako poslové a pomocníci v nejrůznějších oblastech. V tarotu tak páže symbolizuje velmi mladou osobu, která se učí. Význam karty páže je také spojený s komunikací nebo nějakou zprávou.

Rytíř

Rytíři byli často podřízeni přímo králi, aby objevovali nové kraje, vydávali se na cesty a prokazovali svoji odvahu. V tarotu jde o bojovníka, akční osobu, kterou čekají překážky k překonání. Může symbolizovat i novou cestu, kterou se bude ubírat život.

Královna

Královna je nositelkou ženského principu, je to partnerka nebo matka. Symbolizuje emoce, vztahy, city nebo také domov.

Král

Král je velkým panovníkem, vůdcem, ochráncem. Nese mužské vlastnosti, sílu, energii, také odpovědnost.

Zajímá vás celé tajemství?
Kvůli kvalitnímu výkladu nemusíte pronikat do všech tajů tarotových karet. Náročný úkol obnáší mnohaleté studium a řadu zkušeností. To vše vám mohou nabídnout naše kartářky. Navíc jsou vám dostupné velmi snadno a prakticky okamžitě – prostřednictvím telefonu.

Obrázky jednotlivých karet Malé Arkány s odkazem na jejich výklad